Udostępnij stronę

Nie pamiętasz nazwy swojego konta? To nie problem. Wpisz poniżej adres poczty elektronicznej powiązany z Twoim kontem użytkownika, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”. Przypomnimy Ci nazwę użytkownika listem elektronicznym.

Ostatnich 25 lat było dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej okresem bardzo intensywnym. Polsce udało się osiągnąć wysoki poziom w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nowoczesne oczyszczalnie ścieków, tysiące kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych to namacalne efekty pracy całej branży. Wydawać by się mogło, że teraz może być tylko lepiej. Dzisiaj jednak stoimy przed największym wyzwaniem – koniecznością dostosowania się do nowych realiów prawnych. Jak do tych zmian branża się przygotowuje? I co będzie w tym zakresie najtrudniejsze? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć eksperci zgromadzeni na II Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, która w dniach 13–14 września 2017 r. odbyła się w Zakopanem.

Przeczytaj relację z II Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”
Zobacz fotogalerię | Zobacz wideorelację

O Konferencji

II Konferencja pt. „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi” organizowana przez nasze Wydawnictwo odbyła się w dniach 13-14 września 2017 r. w Hotelu Belvedere w  Zakopanem.


konferencja 
Tematyka konferencji poświęcona była kwestiom, takim jak budowa i renowacja infrastruktury do odprowadzania wód, zagadnienia prawne, finansowanie i inne.


panele dyskusyjne
Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone tematowi gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.


wystawa
Integralną częścią konferencji była wystawa, na której firmy posiadające rozwiązania do odprowadzania wód opadowych i roztopowych mogły zaprezentować swoją ofertę.

 • Fotorelacja z II Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi

 • Fotorelacja z I Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Partnerzy

Prelegenci i paneliści

 • Tomasz Abel

  Politechnika Wrocławska

  więcej >
 • Jędrzej Bujny

  Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci spk

  więcej >
 • Paweł Dąbrowski

  UM Rumia

  więcej >
 • Stanisław Drzewiecki

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp z oo

  więcej >
 • Włodzimierz Dudlik

  Aquanet SA

  więcej >
 • Tomasz Glixelli

  Ove Arup & Partners

  więcej >
 • Mieczysław Góra

  MPWiK SA w Krakowie

  więcej >
 • Dorota Jakuta

  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

  więcej >
 • Arkadiusz Kieda

  SAINTGOBAIN

  więcej >
 • Jadwiga Królikowska

  Politechnika Krakowska

  więcej >
 • Stanisław Krusz

  Katowickie Wodociągi SA

  więcej >
 • Paweł Licznar

  Politechnika Wrocławska

  więcej >
 • Marcin Łukaszewicz

  MPWiK SA w Krakowie

  więcej >
 • Cezary Madryas

  Politechnika Wrocławska

  więcej >
 • Bartłomiej Maliszewski

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  więcej >
 • Mikołaj Maśliński

  Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci spk

  więcej >
 • Grzegorz Miś

  NavoTech Inżynieria Środowiska sp z oo

  więcej >
 • Maciej Mrowiec

  Politechnika Częstochowska

  więcej >
 • Katarzyna Siekanowicz-Grochowina

  RETENCJAPL sp z o o

  więcej >
 • Tomasz Poloczek

  HABABETON Johann Bartlechner sp z oo

  więcej >
 • Paweł Pill

  Uponor Infra sp z oo

  więcej >
 • Bartosz Rakoczy

  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie“

  więcej >
 • Tadeusz Rzepecki

  Tarnowskie Wodociągi sp z oo

  więcej >
 • Paweł Senderek

  MPWiK SA w Krakowie

  więcej >
 • Paweł Sikorski

  Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

  więcej >
 • Robert Walczak

  Amiantit Poland sp z oo, Amiblu

  więcej >
 • Tomasz Wiernikowski

  Soletanche Polska sp z oo

  więcej >
 • Adam Włodarczyk

  ZŁOTE RUNO sp z oo

  więcej >
 • Bartosz Zaborski

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w mst Warszawie SA

  więcej >
 • Jacek Zalewski

  Ove Arup & Partners

  więcej >
ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ PRELEGENTÓW

PROGRAM KONFERENCJI

ZOBACZ LISTĘ REFERATÓW I PRELEGENTÓW

Aby zapoznać się z referatami w obrębie danej sesji należy kliknąć na nazwę sesji lub na strzałkę obok.

Ikona PDF Tuli  Pobierz program w pliku PDF

Rozpoczęcie Konferencji
9:30 - 9:45
Sesja I

Wody opadowe w nowym prawie wodnym
Finansowanie inwestycji

Prawo wodne - wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan - Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"   
Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach - Bartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Retencja wody w nowym prawie wodnym z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji - Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
Wody opadowe w nowym prawie wodnym - co z opłatami i taryfami? - dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k

9:45 - 10:55
Panel dyskusyjny

Wody opadowe w nowym prawie wodnym
Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji:
- nowa instytucja „Wody Polskie” a deszczówka
- opłaty za usługi wodne – czy należy się ich obawiać?
- los prawny opłat za deszczówkę – co z taryfami?
- opomiarowanie poborów i zrzutów ścieków
- retencjonowanie wód – pora na inwestycje?

Prowadzący: dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Paneliści: Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"
Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
prof. Bartosz Rakoczy, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
mec. Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

10:55 - 11:55
Przerwa kawowa
11:55 - 12:15
Sesja II

Nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy i renowacji infrastruktury do odprowadzania wód opadowych i roztopowych
Retencjonowanie wód

Podziemne retencyjne obiekty tunelowe - dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Politechnika Wrocławska
Retencja a detencja. Czy można pogodzić przeciwdziałanie podtopieniom w miastach z wykorzystaniem zretencjonowanej wody? - Tomasz Glixelli, Jacek Zalewski, Ove Arup & Partners    
Żelbetowe zbiorniki retencyjne w technologii ścian szczelinowych - Tomasz Wiernikowski, Soletanche Polska sp. z o.o.
Odwodnienia liniowe jako element zbierający i retencyjny w systemie kanalizacyjnym - Tomasz Poloczek, HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.
Systemy retencyjne GRP dla sieci kanalizacyjnych rozdzielczych i ogólnospławnych - Robert Walczak, Amiblu
Systemy polietylenowe jako elastyczne, wielowariantowe rozwiązania retencji ścieków deszczowych - Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.
Jak kompleksowo gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi za pomocą komór drenażowych? - Grzegorz Miś, NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.
System skutecznego odwadniania powierzchni utwardzonych - Arkadiusz Kieda, Saint-Gobain PAM

12:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:40
Obiad
14:40 - 15:40
Sesja III

Monitoring opadów
Zielono-niebieska infrastruktura    
            
Potencjał praktycznego wykorzystania modeli opadowych Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) - dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
Efektywność urządzeń mikroretencyjnych w obszarach zurbanizowanych - dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
System monitorowania kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz zbiorników przeciwpowodziowych - Adam Włodarczyk, Złote Runo sp. z o.o.
Zielona infrastruktura w jednostkach zurbanizowanych jako technologia przyszłości w dziedzinie eko-inżynierii - dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
Potencjał wykorzystania GIS w zarządzaniu wodami opadowymi - Katarzyna Siekanowicz-Grochowina, RETENCJAPL sp. z o.o.

15:40 - 17:05
Dyskusja
17:05 - 17:15
Uroczysta kolacja
20:00-01:00
Sesja IV

Przykłady gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Dotychczasowy i aktualny stan prawny oraz realizacja w praktyce gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce - dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP
Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód opadowych - Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Kanalizacja deszczowa dzisiaj i w przyszłości
- Włodzimierz Dudlik, Aquanet S.A.
Eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej Miasta Krakowa - Marcin Łukaszewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Problemy z gospodarowaniem wodami w średnich miastach na przykładzie Rumi - Paweł Dąbrowski, UM Rumia

10:00- 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 11:55
Panel dyskusyjny

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości

Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji:
- metodyka wdrażania taryf za wody opadowe;
- czy obecny model zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi pozwala na prawidłowe zarządzanie tymi systemami?;
- czy przychody z eksploatacji pokrywają koszty utrzymania tego majątku?;
- modele zarządzania majątkiem systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych oraz roztopowych w gminach;
- problemy we wdrożeniu przepisów nowego prawa wodnego wg doświadczonych administratorów systemów kanalizacji opadowej;
- realizacja systemu rejestracji ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych;
- nowe opłaty za usługi wodne i ich wpływ na taryfy za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych

Moderator: Tadeusz Rzepecki – prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP
Paneliści:
Paweł Dąbrowski – UM Rumia
Włodzimierz Dudlik – dyrektor departamentu technologii oraz pełnomocnik prezydenta m. Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi, Aquanet S.A.
Stanisław Drzewiecki – prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o.
Mieczysław Góra – dyrektor techniczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Stanisław Krusz – prezes Katowickich Wodociągów S.A., członek zarządu SWWŚ
dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska
Bartosz Zaborski, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

11:55 - 13:10
Wręczenie nagród i zakończenie obrad

Wręczenie nagród za uzyskanie najlepszych czasów podczas gry na symulatorze.

Zakończenie Konferencji.

13:10 - 13:20
Obiad
13:20

Lokalizacja Konferencji

 

belvedere logo

Hotel Belvedere****
Droga do Białego 3, 34-500 Zakopane

 

 

Hotele

belvedereHotel Belvedere Resort & Spa****
ul. Droga do Białego 3, 34-500 Zakopane
tel.: 18 202 12 00
www.belvederehotel.pl
Miejsce organizacji konferencji
Namiary GPS: N 49°17'6'' E 19°57'21''

BRAK WOLNYCH POKOJÓW!
czarny potokHotel Czarny Potok***
ul. Tetmajera 20, 34-500 Zakopane
tel.: 18 202 27 60
www.czarnypotok.pl
Odległość od miejsca organizacji konferencji: ok. 550 m
Namiary GPS: N 49°17'22'' E 19°57'25''

BRAK WOLNYCH POKOJÓW!

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konferencji, bardzo prosimy o kontakt przez poniższy formularz. UWAGA! Prosimy nie zgłaszać uczestnictwa w konferencji przez poniższy formularz. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe jedynie za pomocą systemu rejestracji on-line lub poprzez kartę zgłoszenia.