Udostępnij stronę

Robert Walczak

Robert Walczak

Systemy retencyjne GRP dla sieci kanalizacyjnych rozdzielczych i ogólnospławnych

W referacie omówione zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu podziemnych systemów retencyjnych budowanych z użyciem wielkośrednicowych rur GRP. Prezentowane przykłady zastosowanych rozwiązań umożliwią przedstawienie sposobów magazynowania ścieków na sieciach rozdzielczych i ogólnospławnych w czasie nawalnych opadów. Zbiorniki retencyjne z rur GRP wyposażone w odpowiednio zaprojektowane urządzenia działają w sposób bezobsługowy, spełniając standardy ekologiczne, zachowując jednocześnie projektowaną funkcjonalność eksploatacyjną. Zakres dostępnych rozwiązań i ich wzajemnych konfiguracji pozwala zaplanować inwestorom systemy poprawne technicznie i atrakcyjne ekonomicznie.

Robert Walczak, Amiblu
Ukończył Politechnikę Wrocławską w 1999 r. na wydziale budownictwa w specjalizacji budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej. Karierę rozpoczął jako inżynier do spraw fundamentowania specjalnego w KGHM. Od roku 2000 rozpoczął pracę w przemyśle rur GRP jako inżynier ds. aplikacji w zakresie instalacji bezwykopowych. Od 2002 r. zajmuje stanowisko kierownika działu technicznego w AMIANTIT Poland sp. z o.o., (obecnie Amiblu) producenta systemów rurowych z GRP.