Udostępnij stronę

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Problemy z gospodarowaniem wodami w średnich miastach na przykładzie Rumi

Rumia, jako miasto powstałe z połączonych wsi po II wojnie światowej, boryka się zarówno z tematami charakterystycznymi dla miast nieposiadających praw powiatu, jak i z własnymi unikalnymi problemami. Sprawy te dotyczą prawa, własności oraz problemów czysto inżynierskich. Część z nich udało się już rozwiązać (często w unikalny sposób), część czeka jeszcze na swoją kolej.

Paweł Dąbrowski, UM Rumia
Studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną specjalnością jest geodezja. Przez 15 lat zajmował się polową geodezją. Od 2004 r. jest naczelnikiem wydziału GNR UM Rumia. W latach 2012-2016 był członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Aktualnie koordynuje wszystkie sprawy dotyczące wód opadowych i płynących oraz kanalizacji deszczowej w mieście Rumia.