Udostępnij stronę

Arkadiusz Kieda

Arkadiusz Kieda

System skutecznego odwadniania powierzchni utwardzonych

W prezentacji zostanie przedstawiony system skutecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg oraz innych nawierzchni twardych. System, który będzie omawiany, oparty jest o kraty kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM i połączony z tym program obliczeniowy.

Arkadiusz Kieda, Saint-Gobain PAM
Mgr inż. budownictwa o specjalności urządzenia sanitarne. Specjalista ds. technicznych w zakresie zastosowania żeliwa sferoidalnego w systemach wod-kan. W Saint-Gobain PAM pracuje od 2003 r.