Udostępnij stronę

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

Retencja a detencja. Czy można pogodzić przeciwdziałanie podtopieniom w miastach z wykorzystaniem zretencjonowanej wody?

Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu projektu związanego z modelowaniem sieci, opracowaniem programu inwestycyjnego i gospodarowania wodami deszczowymi w Bydgoszczy, autorzy – inżynierowie z zespołu wodnego w firmie Arup – musieli zmierzyć się z zagadnieniem nie tylko detencji, a więc chwilowego przetrzymania i opóźnienia spływu wód opadowych, ale także ich długotrwałego magazynowania i ponownego wykorzystania. Doświadczenia w Polsce w tym zakresie są znikome. Tymczasem zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne, dotykając takich obszarów jak: planowanie przestrzenne i woda w przestrzeni publicznej, zielono-niebieska infrastruktura, podlewanie parków i ogrodów, ogródków przydomowych, przeciwdziałanie przesuszeniu czy wyspom ciepła, ale i zanieczyszczeniu i zapyleniu miast. W projektach podejmuje się temat zmywania ulic, a w niektórych inwestycjach budowlanych nawet ponownego wykorzystania wody w instalacjach budynków. W swoim wystąpieniu autorzy skupią się raczej na rozwiązaniach sieciowych niż instalacyjnych, dlatego, że to właśnie ten obszar z punktu widzenia firm wodociągowych i miast staje się istotny. Pokazane zostaną też doświadczenia z projektów zagranicznych. Czy tego typu systemy wymagają sterowania? A może konieczne jest powiązanie z prognozami meteorologicznymi? Jak projektować zbiorniki i podejść do jakości wód? Czy konieczny jest system podczyszczania? Warto wprowadzić ten temat do dyskusji wśród uczestników GWOR i specjalistów od wód opadowych w Polsce, szczególnie, że w niektórych miejscach – takich jak Bydgoszcz - wchodzi on w fazę realizacji. A może do słownika specjalistów wodnych wprowadzić słowo „detencja wód”?

Jacek Zalewski, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, realizację aż po końcową ewaluację efektów. Od wielu lat współpracuje ze spółkami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Ostatnio szczególnie zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami oraz odpornością na zmiany klimatu. Do projektów modernizacji kanalizacji deszczowej podchodzi całościowo: dąży do ich powiązania z planowaniem przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni publicznych i optymalizacji kosztów przy uzyskaniu wymiernych efektów dla zarządzającego wodami opadowymi. Promuje zintegrowane modelowanie kanalizacji, akcentując konieczną współpracę solidnie przygotowanych inżynierów z urbanistami i architektami. Prowadził szereg konsultacji społecznych oraz ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w gospodarce wodnej.