Udostępnij stronę

Stanisław Krusz

Stanisław Krusz

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A., Członek Zarządu SWWŚ
Ze spółką Katowickie Wodociągi S.A. związany jest od 2012 r., przez cztery lata był członkiem zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-administracyjnych. W 2016 r. został prezesem zarządu spółki. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, a także członkiem Komisji ds. uzgodnień projektu i realizacji przebudowy koryta rzeki Rawy na terenie miasta Katowice.
Posiada wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie we współpracy i nadzorowaniu podmiotów realizujących zadania z obszaru gospodarki komunalnej. Jako radca prawny współpracował z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach oraz Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. w Katowicach. Był również przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach.