Udostępnij stronę

Grzegorz Miś

Grzegorz Miś

Jak kompleksowo gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi za pomocą komór drenażowych?

W swoich działaniach firma nastawiona jest na proponowanie inwestorom kompleksowych rozwiązań, systemów do zagospodarowania, podczyszczania, pompowania wód deszczowych oraz roztopowych. Podczas prezentacji omówiony zostanie kompletny system NT-PMBP, który kompleksowo pokazuje, jak zagospodarować, podczyścić, zretencjonować lub rozsączyć wody deszczowe. Omówione zostaną również przykładowe realizacje.

Grzegorz Miś, NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Pracę zawodową rozpoczynał w biurach projektowych. Po okresie zakończonym praktyką na budowie w firmie wykonawczej uzyskał branżowe uprawnienia projektowe. Ma za sobą wieloletni okres pracy w charakterze doradcy technicznego w zakresie produktów dla branży wodno-kanalizacyjnej, co wiązało się ze stałą współpracą z projektantami, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz gazowniczymi. Zdobył także doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżera produktu oraz inżyniera sprzedaży. Obecnie jest zatrudniony w firmie NAVOTECH Inżynieria Środowiska jako project manager. Zajmuje się doborem i projektowaniem urządzeń i produktów związanych z oczyszczaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej oraz oczyszczaniem ścieków.