Udostępnij stronę

Dorota Jakuta

Dorota Jakuta

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Prawo wodne - wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan

Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 r. jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 r jej prezesem. Reprezentując Izbę, zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Od 1994 r. działa aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku.