Udostępnij stronę

Paweł Senderek

Paweł Senderek

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

Paweł Senderek, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Z Wodociągami Krakowskimi jest związany od roku 1999. Pracę w spółce rozpoczął na stanowisku kierownika działu przetargów i umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: głównego specjalisty - pełnomocnika prezesa ds. udzielania zamówień i przygotowania inwestycji, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i rozwoju, zastępcy dyrektora ds. inwestycji i funduszy europejskich, p.o. dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych. Przed powołaniem na wiceprezesa zarządu pracował na stanowisku dyrektora technicznego. Od 14.09.2004 r. był również prokurentem samoistnym MPWiK S.A.