Udostępnij stronę

Jadwiga Królikowska

Jadwiga Królikowska

Zielona infrastruktura w jednostkach zurbanizowanych jako technologia przyszłości w dziedzinie eko-inżynierii

Można śmiało postawić tezę, że współczesne miasta to konglomeraty powierzchni nieprzepuszczalnych, stanowiących barierę dla retencji wód opadowych w miejscu ich wystąpienia. Znaczącą rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatu i zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi odgrywa zielona infrastruktura w miastach. W referacie mowa będzie zarówno o rozwiązaniach sprzyjających gospodarowaniu wodami opadowymi na miejscu ze szczególnym uwzględnieniom ogrodów wertykalnych, jak również odniesienie do unijnej strategii na rzecz europejskiej zielonej infrastruktury.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska