Udostępnij stronę

Tomasz Glixelli

Tomasz Glixelli

Retencja a detencja. Czy można pogodzić przeciwdziałanie podtopieniom w miastach z wykorzystaniem zretencjonowanej wody?

Dzięki uczestnictwu w przygotowaniu projektu związanego z modelowaniem sieci, opracowaniem programu inwestycyjnego i gospodarowania wodami deszczowymi w Bydgoszczy, autorzy – inżynierowie z zespołu wodnego w firmie Arup – musieli zmierzyć się z zagadnieniem nie tylko detencji, a więc chwilowego przetrzymania i opóźnienia spływu wód opadowych, ale także ich długotrwałego magazynowania i ponownego wykorzystania. Doświadczenia w Polsce w tym zakresie są znikome. Tymczasem zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne, dotykając takich obszarów jak: planowanie przestrzenne i woda w przestrzeni publicznej, zielono-niebieska infrastruktura, podlewanie parków i ogrodów, ogródków przydomowych, przeciwdziałanie przesuszeniu czy wyspom ciepła, ale i zanieczyszczeniu i zapyleniu miast. W projektach podejmuje się temat zmywania ulic, a w niektórych inwestycjach budowlanych nawet ponownego wykorzystania wody w instalacjach budynków. W swoim wystąpieniu autorzy skupią się raczej na rozwiązaniach sieciowych niż instalacyjnych, dlatego, że to właśnie ten obszar z punktu widzenia firm wodociągowych i miast staje się istotny. Pokazane zostaną też doświadczenia z projektów zagranicznych. Czy tego typu systemy wymagają sterowania? A może konieczne jest powiązanie z prognozami meteorologicznymi? Jak projektować zbiorniki i podejść do jakości wód? Czy konieczny jest system podczyszczania? Warto wprowadzić ten temat do dyskusji wśród uczestników GWOR i specjalistów od wód opadowych w Polsce, szczególnie, że w niektórych miejscach – takich jak Bydgoszcz - wchodzi on w fazę realizacji. A może do słownika specjalistów wodnych wprowadzić słowo „detencja wód”?

Tomasz Glixelli, Ove Arup & Partners
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, prowadzi zespół inżynierii wodnej w firmie Arup. Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodnej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych, prowadząc projekty infrastrukturalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania kanalizacji i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych. Zespół pod jego kierunkiem przygotował w ostatnim czasie kilka różnej skali projektów dotyczących zarządzania wodami opadowymi, a także analiz zagrożenia podtopieniami w miastach z oceną skutków zmian klimatu.