Udostępnij stronę

Włodzimierz Dudlik

Włodzimierz Dudlik

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Kanalizacja deszczowa dzisiaj i w przyszłości

Włodzimierz Dudlik, Aquanet S.A.
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa Lądowego o kierunku inżynieria środowiska. W branży wodociągowo-kanalizacyjnej pracuje od 1985 r. Zajmował stanowiska na różnych szczeblach kierowniczych. W latach 2003–2015 pełnił funkcję dyrektora technicznego i członka zarządu Aquanet S.A. W ramach organizacji był odpowiedzialny za realizację inwestycji z funduszy europejskich. Jest współautorem, uczestnikiem modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego aglomeracji poznańskiej. Zawodowo w sposób szczególny związany z technologią oczyszczania ścieków i przetwarzaniem osadu. W działaniach zawsze zaangażowany na rzecz ochrony środowiska. Obecne sprawuje stanowisko dyrektora departamentu technologii oraz pełnomocnika prezydenta m. Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.