Udostępnij stronę

Adam Włodarczyk

Adam Włodarczyk

System monitorowania kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz zbiorników przeciwpowodziowych

Tematem prezentacji jest sposób monitorowania sieci kanalizacyjnej (deszczowej oraz sanitarnej) na podstawie poziomu napełnienia. Porównany zostanie system oparty na przepływach (m3/godz.) i poziomie napełnienia (m, % napełnienia rurociągu). Zaprezentowany będzie również sposób skutecznego monitorowania przelewów i system ostrzegania przed ich uruchomieniem. Słuchacze dowiedzą się także, jakie są możliwości wykorzystania do ww. monitoringu deszczomierzy.

Adam Włodarczyk, Złote Runo sp. z o.o.