Udostępnij stronę

Tomasz Wiernikowski

Tomasz Wiernikowski

Żelbetowe zbiorniki retencyjne w technologii ścian szczelinowych

W referacie zostanie omówiona technologia ścian szczelinowych wykorzystywana do budowy podziemnych zbiorników retencyjnych. Na przykładzie zbiornika wykonanego na terenie Elektrowni Opole, a także podobnych inwestycji w Europie, przedstawiony będzie proces konstruowania ścian szczelinowych, a także zalety związane z wykorzystaniem tej technologii w obszarach zabudowanych. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją narastającego problemu odprowadzania wód opadowych. Wynika ona m.in. z coraz bardziej znaczącego pokrycia terenów miejskich materiałami utrudniającymi wnikanie wód opadowych w podłoże gruntowe. Przedstawiona w wystąpieniu technologia realizacji zbiorników retencyjnych w obudowie ze ścian szczelinowych stanowi ciekawą alternatywę dla stosowanych systemów odprowadzania wód w zurbanizowanej przestrzeni.

Tomasz Wiernikowski, Soletanche Polska sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. W Soletanche Polska pracuje od 2009 r., obecnie na stanowisku kierownik projektów. Od marca 2017 r. jest również ekspertem Soletanche Polska w biurze handlowych we Wrocławiu.