Udostępnij stronę

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Eksploatacja systemu kanalizacji deszczowej Miasta Krakowa

Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie system kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krakowa. Omówione będą m.in. zasady funkcjonowania oraz podział kompetencji w zarządzaniu systemem kanalizacji deszczowej. Ponadto prelegent zaprezentuje zakres prac eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejącego systemu.

Marcin Łukaszewicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie
Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.