Udostępnij stronę

Paweł Sikorski

Paweł Sikorski

Wody opadowe w nowym prawie wodnym - panel dyskusyjny

mec. Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie", którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych. W ramach obsługi prawnej doradza również przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, będącym członkami IGWP.