Udostępnij stronę

RETENCJAPL sp. z o. o.

Published in Media
RETENCJAPL sp. z o. o.

RETENCJAPL to spółka, która zapoczątkowana została interaktywnym portalem, obecnie dostarcza kompleksowych rozwiązań w obszarze retencji. Działania firmy opierają się na trzech komplementarnych filarach: projekty, wiedza oraz handel.

Dążymy do bycia autorytetem w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, poprzez dostarczanie wartości wszystkim Interesariuszom, umiejętnie wykorzystując zasoby intelektualne i materialne. 

Misja firmy to: profesjonalna, naukowa i techniczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodami opadowymi. 

Przejdź do strony retencja.pl