Udostępnij stronę

Bartłomiej Maliszewski

Bartłomiej Maliszewski

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Bartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Główny specjalista w Departamencie Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE i krajowych. Uczestniczy w przygotowywaniu naborów konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest również członkiem komisji oceny projektów.