Udostępnij stronę

Tadeusz Rzepecki

Tadeusz Rzepecki

Dotychczasowy i aktualny stan prawny oraz realizacja w praktyce gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o., przewodniczący Rady IGWP
Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezes zarządu Tarnowskich Wodociągów sp. z o. o., członek Komitetu Ochrony Środowiska i Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady programowej czasopisma „Technologia wody”.
Z wykształcenia fizyk i chemik, dr nauk technicznych, inżynier specjalista I stopnia. Jest też nauczycielem akademickim, autorem kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych oraz monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji – od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku”, współautor kilku książek, w tym „Encyklopedii Tarnowa”.