Udostępnij stronę

Bartosz Zaborski

Bartosz Zaborski

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Bartosz Zaborski, kierownik projektu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Podwójny absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Środowiska, na kierunkach: Ochrona środowiska i Budownictwo wodne. Kierownik projektu pn. „Wykonanie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w m. st. Warszawie” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.