Udostępnij stronę

Mieczysław Góra

Mieczysław Góra

Gospodarowanie wodami opadowymi w polskiej rzeczywistości - panel dyskusyjny

Mieczysław Góra, dyrektor techniczny, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie 
Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej Wydziału Melioracji Wodnych, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Do 1994 r. projektant infrastruktury miejskiej w zakresie wodociągów i kanalizacji w Polsce południowej w tym w Krakowie. Pracownik MPWiK S.A. od 1994 r. – od 2003 r. na stanowisku wiceprezesa. Fachowiec mający uprawnienia budowlane do sporządzania projektów i kierowanie robotami. Posiada znajomość zagadnień z dziedziny kontraktów międzynarodowych i procedur przetargowych kontraktów międzynarodowych. Do szczególnych osiągnięć zalicza pierwsze w historii sprawdzenie hydrauliczne kanalizacji Krakowa nowoczesnymi metodami w ramach programu PHARE w składzie Duńskiej Firmy KRÜGER – CONSULT oraz wykonanie koncepcji kanalizacji dla większości rejonów Krakowa pozbawionych tej sieci. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego w MPWiK S.A. w Krakowie.