KONGRES HYBRYDOWY
online lub osobiście

PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA ZAKRES TEMATYCZNY.
ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA TEMATÓW REFERATÓW W OBRĘBIE WYMIENIONYCH ZAGADNIEŃ.

 

STWÓRZMY RAZEM PROGRAM KONGRESU GWIOP2024.

ZAREJESTRUJ SIĘ DO
31.07.2024
I ZYSKAJ TERMOS i KUBEK TERMICZNY*
*tylko dla pakietów Kongres + Warsztaty i Kongres

JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Praktyczne
warsztaty

Prelekcje
ekspertów

Panele
dyskusyjne

Wystawa

Wycieczki
techniczne

i wiele więcej

Uczestnicy o kongresie

Udział w wydarzeniu gwarantuje kontakt z całą plejadą ekspertów zawodowo parających się różnymi praktycznymi aspektami związanymi z zagospodarowaniem „deszczówki”. Zapewni także korzystanie z uroków górskiej aury oraz wymianę poglądów i doświadczeń z przedstawicielami branży. Przede wszystkim jednak zagwarantuje odpowiedź na ważkie pytanie: jak w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach prawnych racjonalnie zbudować system gospodarowania „deszczówką” i gdzie znaleźć źródło jego finansowania?

dr Jędrzej Bujny
Kancelaria SMM Legal

Udział w Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” naukowców, praktyków, eksploatatorów systemów zagospodarowania wód opadowych, jak również władz lokalnych, jest gwarantem, że wymiana doświadczeń, prowadzone dyskusje, prezentowane innowacyjne technologie i narzędzia wskażą konkretne sposoby rozwiązywania kwestii racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi oraz korzyści z tego wynikających.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Politechnika Krakowska

Wysoki poziom merytoryczny konferencji, ciekawa tematyka dotycząca m.in. aspektów prawnych i technicznych, jest dla uczestników szansą na poszerzenie wiedzy. Daje również możliwość wejścia w świat nowych technologii w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Konferencja jest zawsze profesjonalnie zorganizowana i odbywa się w ciekawej lokalizacji. Jej atmosfera sprzyja rozmowom w kuluarach i wymianie doświadczeń z przedstawicielami innych przedsiębiorstw, naukowcami oraz ekspertami z branży.

Stanisław Krusz
prezes Katowickich Wodociągów S.A.

Wypracowany i ulegający systematycznym modyfikacjom proces postępowania z wodami opadowymi oraz roztopowymi, jest nie tylko istotnym elementem zrównoważonego rozwoju danego miasta,
ale przede wszystkim bardzo ważną częścią polityki adaptacyjnej, związanej z koniecznością dostosowania się do globalnych zmian klimatu. W tej sytuacji niezwykle potrzebne wydaje się stworzenie przyjaznej przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Dlatego też, organizowania Konferencja „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, jest ze wszech miar pożądanym obszarem takiej właśnie wspólnej debaty.

Paweł Senderek
wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Hotele i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce kongresu

ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY BIELANY

Kraków

Księcia Józefa 299, 30-243 Kraków, Polska
Namiary GPS: N 50°04’24.64” E 19°84’10.04”

Partnerzy Platynowi

Heads AT-Boretec

Partnerzy Złoci

Primus Line
Proma
Haba-Beton
hauraton

Patronat Medialny

GDMT patron medialny kongres gwiop2023
IB patron medialny kongres gwiop2023
portal inzynieria.com patron medialny kongres gwiop2023