Prelegenci

Dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2024 r. i jego konsekwencje dla gospodarki wodami opadowymi w gminach
a. zakaz zaliczania kosztów odprowadzania wód opadowych do kalkulacji taryf,
b. konsekwencje wyroku dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gmin,
c. wpływ na wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.