Prelegenci

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Mikro retencja w budownictwie jednorodzinnym – dobra praktyka czy regulacja?

Zmiany klimatu nieuchronnie pukają również do drzwi domów jednorodzinnych. Podlewanie przydomowych trawników i rabat ze względu na coraz dłużej utrzymujące się wysokie temperatury może zacząć być kosztowne. Nie jest również najlepszym rozwiązaniem „marnowanie” uzdatnionej do spożycia wody. Zatem, budujmy zbiorniki na wody opadowe – wtórnie wykorzystujmy deszczówkę – zatrzymajmy wodę w miejscu gdzie spadła. I tu pojawia się pierwsze zasadnicze pytanie – czy to się opłaca?

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej. Obecnie pełni funkcję dyrektora infrastruktury sieciowej.