Prelegenci

Michał Januszewski

ArcelorMittal

Dyrektor wykonawczy ArcelorMittal Commercial RPS.