Szanowni Państwo,

przygotowując szóstą edycję konferencji, zdecydowaliśmy, iż wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu stacjonarnym z radością powitaliśmy w Krakowie, gdzie, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, toczyły się obrady. Tym, którzy nie zdecydowali się skorzystać tej propozycji, udostępniliśmy możliwość uczestniczenia w Konferencji online. Dzięki naszej platformie akademia.inzynieria.com udział w wydarzeniu był w pełni interaktywny.

Fakt, iż merytoryczna część naszej konferencji niezmiennie cieszy się bardzo wysoką oceną, jest dla nas powodem do ogromnego zadowolenia – ale też niemałym wyzwaniem. Również w tym roku chcieliśmy sprostać Państwa oczekiwaniom, dlatego ponownie skoncentrowaliśmy się na najważniejszych dla branży zagadnieniach w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Poza stałymi blokami tematycznymi, obejmującymi aspekty prawne, finansowe, techniczne czy komunikacyjne, w tym roku sporo uwagi poświęciliśmy także zwiększającemu się z roku na rok problemowi suszy oraz konieczności ochrony i oszczędzania zasobów wodnych. Nie zabrakło też podejmowanej przez nas co roku tematyki aspektów formalno-prawnych.

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Przewodniczący Konferencji

INTERAKTYWNA KONFERENCJA

SŁUCHASZ EKSPERTÓW

ZDOBYWASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIĘ

OCENIASZ WYKŁADY
I PRELEKCJE

Bezpieczeństwo uczestników jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak największy komfort udziału, przestrzegając jednocześnie obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Mając na uwadze zmienną sytuację epidemiczną w Polsce i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, umożliwiamy zmianę formy uczestnictwa w konferencji z udziału stacjonarnego na online lub otrzymanie całkowitego zwrotu kosztów zakupionego pakietu*.

*W przypadku wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI*

*Program może ulec modyfikacjom.

WARSZTATY DZIEŃ I
ŚRODA, 03.11.2021 13:00-18:00

13:00 – 15:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

14:00 – 15:00

OBIAD

15:00 – 18:00

WARSZTATY DO WYBORU

WARSZTATY I

PROWADZĄCY:

Grzegorz Gałabuda
SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Ustalanie opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych

 • Jak uwzględnić w kalkulacji:
  • opłaty za usługi wodne,
  • powierzchnie spływu,
  • wielkość opadów,
  • współczynniki spływu,
  • sposób zagospodarowania powierzchni,
  • sposób zagospodarowania wód,
  • retencję.
 • Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Prowadzący przeprowadzi przykładowe obliczenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ukazujące wpływ czynników techniczno-ekonomicznych na wysokość opłat, w zależności od ich występowania w danej gminie.

WARSZTATY II

PROWADZĄCA:

Joanna Lityńska
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Adaptacje ogrodów miejskich do zmian klimatu

Celem warsztatu jest omówienie głównych aspektów adaptacji małych terenów zieleni (ogrodów, skwerów, zieleńców) do zmian klimatu oraz zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania tych obszarów do współczesnych wyzwań. Przedstawimy najważniejsze uwarunkowania terenu, rozwiązania projektowe oraz stosowane materiały. Uczestnicy warsztatu będą dyskutować nad pomysłami, które mają poprawiać między innymi zagospodarowanie wód opadowych, bioróżnorodność oraz komfort cieplny.

BEZ TRANSMISJI ONLINE

18:00

KOLACJA 

KONFERENCJA DZIEŃ II
CZWARTEK, 04.11.2021 9:00-17:15

9:00 – 9:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:15 – 11:45

SESJA I – Aktualne i przyszłe programy finansujące inwestycje z zakresu gospodarowania wodami opadowymi oraz aktualne problemy prawne branży

 • Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi jako zadanie Gminy
 • Finansowanie odprowadzania „deszczówki” po reformie prawa wodnego
 • Podstawy prawne wprowadzenia opłat – kiedy (i czy) usługa komunalna powinna być darmowa?
 • Dotychczasowe doświadczenia  – orzecznictwo sądów administracyjnych vs. orzecznictwo cywilne

PANEL DYSKUSYJNY

W panelu dyskusyjnym dotyczącym aktualnych i przyszłych programów finansujących inwestycje z zakresu gospodarowania wodami opadowymi oraz aktualnych problemów prawnych branży udział wezmą prelegenci tej sesji.

11:45 – 12:10

PRZERWA KAWOWA

12:10 – 14:15

SESJA II – TECHNICZNA

W oparciu o model sieci kanalizacyjnej został zbudowany autonomiczny system do prognozowania zachowania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. System przewiduje zachowanie sieci z wyprzedzeniem, ostrzegając przed możliwością wystąpienia podtopień.

Aplikacja jest zintegrowana z aktualną prognozą meteorologiczną, co dzięki analizom pozwala przewidzieć wpływ prognozowanego opadu na zachowanie sieci kanalizacyjnej. Po obliczeniu spływu po zlewni, system uwzględnia dodatkowy ładunek obciążający sieć kanalizacyjną w odpowiednich miejscach i czasie. Wykonywane cyklicznie symulacje na sieci kanalizacyjnej wizualizują pracę z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia.

Użytkownik bądź użytkownicy informowani są stosownym kanałem informacyjnym (e-mail, SMS) o możliwości wystąpienia zjawisk podtopienia. Informacja obrazuje zagrożenia w przestrzeni wraz ze wskazaniem dystrybucji w czasie. Operator systemu ma opcję dynamicznego wyświetlania wyników prognozy zjawiska w miejscach jego występowania.

Czy nowoczesne nawierzchnie mogą być ekologiczne a jednocześnie trwałe i estetyczne?

Dbałość o lokalny ekosystem może łączyć się z trwałością nawierzchni i komfortem użytkowania. Nawierzchnie wykonane z PERVI path są to nawierzchnie o strukturze otwartej, posiadające zdolność do swobodnego i szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni do głębiej położonych warstw. Nawierzchnie te, ograniczają niekorzystne dla środowiska naturalnego zjawiska. Zapobiegają powstawaniu kałuż i zastoisk wody na chodnikach, a jednocześnie zwiększają retencję wody w przyrodzie oraz zmniejszają spływ powierzchniowy do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych.

14:15 – 15:15

PRZERWA OBIADOWA

15:15 – 17:15

SESJA III – Modele zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Polsce

Glixelli Marcin

W ramach sesji autor wyjaśni, w jaki sposób jednostki miejskie — wspólnie — starają się wypracować 1 standard dla racjonalizacji działań związanych z optymalizacją gospodarowania wodami opadowymi w Krakowie. Istotny aspekt tych działań stanowi proces inwentaryzacji i modelowania realizowany przez WMK S.A. na rzecz KEGW.

Autor przybliży, jak przebiega ten proces oraz jak w dużych miastach zarządzać wodami opadowymi.

PANEL DYSKUSYJNY

PROWADZĄCY:

Witold Sumisławski

SU-MAN

UCZESTNICY:

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Adam Cebula

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

20:00 – 01:00

Uroczysta gala połączona z rozdaniem nagród TYTAN 2021

Wyjątkowa atrakcja! Występ zespołu Sqbani. DJ Krzysztof Paruch zadba
o doskonałą muzykę do tańca.

KONFERENCJA DZIEŃ III
PIĄTEK, 05.11.2021 10:00-12:30

10:00 – 12:20

SESJA IV – TECHNICZNA

Życie w miastach jest wygodne. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdy odkręcimy w domu kran, płynie z niego woda. Jednak słodka woda to ograniczony zasób, a jej dostępności zagraża nadmierna eksploatacja, zanieczyszczenia i zmieniający się klimat. Z jednej strony nawalne deszcze, z drugiej strony długotrwałe susze — nadmiar i niedobór wody to dwa skrajne zagrożenia dla miast wynikające ze zmiany klimatu. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wody w mieście to obecnie konieczność. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno prowadzić do zapobiegania marnotrawstwu, redukowania zapotrzebowania, odzysku i ponownego użycia zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Krzysztof Kutek

Water City INDEX (edycje 2019, 2020, 2021) to raport o gospodarce wodnej w mieście i polityce wodnej miast. Water City INDEX jest poniekąd wstępną diagnozą z jakimi problemami wodnymi mamy do czynienia. Jest też rankingiem, który ma za zadanie nie tylko porównywanie miast w kontekście gospodarki wodnej, ale przede wszystkim pokazanie ich mocnych stron oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Raport jest też początkiem dyskusji o problemach, dobrych praktykach i szansach miast – wodnych miast.

12:20 – 12:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

12:30

OBIAD

PRELEGENCI

Marta Barszczewska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Adam Cebula

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Łukasz Dworniczak

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Andrzej Hański

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Paulina Kopeć

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Krzysztof Kutek

Arcadis sp. z o.o.

Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Joanna Lityńska

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Karol Mikołajewski

RETENCJAPL sp. z o.o.

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska

Michał Mrozowski

PM Ecology

Maciej Płoński

MPWiK w Warszawie S.A.

Magdalena Przebinda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Małgorzata Sikora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Andrzej Sidorski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojciech Szymborski

AQUARes sp. z o.o.

Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Ewa Świerkula

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Katarzyna Zięba

DS LEX K. Zięba sp. k.

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Michał Żmijewski

DHI Polska

WIĘCEJ INFORMACJI

PARTNERZY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

WIRTUALNA WYSTAWA

ZOBACZ STOISKA

UCZESTNICY O KONFERENCJI / Sprawdź czemu nie może Cię zabraknąć

tytan_gif-1

NAGRODY
TYTAN
2021

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 4 listopada zostaną wręczone nagrody.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL

METROPOLO KRAKOW BY GOLDEN TULIP

Kraków

ul. Orzechowa 11,

30-422 Kraków, Polska

Strona hotelu

Namiary GPS: N 50°01’33.0” E 19°92’38.0”

Pokój jednoosobowy: 280 zł
Pokój dwuosobowy: 320 zł