Prelegenci

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Prawne aspekty regulacji w zakresie wód opadowych i roztopowych

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych. Współtworzył i opiniował akty prawne oraz dokumenty przesyłane do konsultacji przez European Federation of National Associations of Water Services (EurEau). W ramach obsługi prawnej doradzał również przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, będącym członkami IGWP. Od 1 stycznia 2023 r. pełni funkcję prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.