Prelegenci

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu przez NFOSiGW

Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „STOLICA”. Od 1994 r. zatrudniona w NFOŚiGW. W latach 2004–2007 pełniła funkcję członka zarządu MPWiK w m. st. Warszawie S.A. oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), współfinansowanego z Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, w skład którego wchodziła realizacja oczyszczalni ścieków Czajka. W latach 2011–2015 członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz w latach 2014–2016 członek Krajowej Rady Promocji Funduszu Żeglugi Śródlądowej.