spin

7-9 listopada 2022 r. Warto zarezerwować tę datę w kalendarzu. Właśnie wtedy zapraszamy do Krakowa na Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć nasze dwie Konferencje – poświęcone gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi oraz ochronie przeciwpowodziowej – w jedną. Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

Szanowani Państwo – korzystajcie z wiedzy, rozwijajcie branżowy biznes, cieszcie się przygotowanymi przez nas atrakcjami. Spotkajmy się w Krakowie w dniach od 7 do 9 listopada na Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Zapraszamy.

JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

 • Praktyczne warsztaty
 • Prelekcje ekspertów i naukowców
 • Panele dyskusyjne
 • Wystawa wewnętrzna
 • Wycieczki techniczne

INTERAKTYWNY KONGRES

SŁUCHASZ EKSPERTÓW

ZDOBYWASZ WIEDZĘ

WYRAŻASZ OPINIĘ

OCENIASZ WYKŁADY
I PRELEKCJE

Masz pomysł na prezentacje?
Chcesz zaprezentować się podczas Kongresu?

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

WARSZTATY
PONIEDZIAŁEK, 07.11.2022

PROWADZĄCY:

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

 • Instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki – problemy i wzywania w świetle najnowszego orzecznictwa i postępowania prokuratury
 • Deszczówka w gminie – mapa drogowa dla organów i przedsiębiorstw
 • Kto jest odpowiedzialny za retencję w gminie? – ryzyka i zagrożenia
 • Rola i status PGW Wody Polskie (ze szczególnym uwzględnieniem opłat za usługi wodne ) wobec deszczówki i retencji
 • Wody opadowe i roztopowe w procedurze ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Opłata retencyjna – metodyka i procedura liczenia
 • Opłata za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metodyka i procedura liczenia

SESJA PLENARNA
PONIEDZIAŁEK, 07.11.2022

 • Zmiany klimatyczne największym wyzwaniem dla gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Źródła finansowania inwestycji w zakresie gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Aktualny stan i perspektywy gospodarowania wodami opadowymi w Polsce
 • Ramy prawne gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej – wyzwania wynikające z wdrożeń prawa unijnego
 • Współzależność zagadnień gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej

SESJE TECHNICZNE
WTOREK, 08.11.2022

SALA I

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

 • Najciekawsze projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • Krajowe programy ochrony przeciwpowodziowej
 • Doświadczenia europejskie i światowe w planach ochrony przeciwpowodziowej
 • Jak zwiększyć odporność przeciwpowodziową w tkance miejskiej
 • Niezinwentaryzowane upusty – jak zidentyfikować i rozwiązać problem
 • Najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – budowle hydrotechniczne, duża retencja, technologie zabezpieczeń
 • Modelowanie i cyfryzacja w ochronie przeciwpowodziowej
 • Monitoring i nowoczesne metody zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych.

SALA II

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

 • Najciekawsze projekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z perspektywy aglomeracji i mniejszych ośrodków – stan obecny i plany rozwojowe
 • Jak zatrzymywać wodę w mieście? Zielono-niebieska infrastruktura i mała retencja odpowiedzią na zmiany klimatyczne
 • Projektowanie, monitoring i utrzymanie infrastruktury deszczowej
 • Optymalne projektowanie miejskich szlaków komunikacyjnych – ważna część procesu adaptacji do zmian klimatycznych
 • Wpływ wód opadowych na oczyszczalnie ścieków
 • Modelowanie i cyfryzacja w zrównoważonym projektowaniu

WYCIECZKI TECHNICZNE
ŚRODA, 09.11.2022

WYCIECZKA TECHNICZNA NA ZAPORĘ WODNĄ – ŚWINNA PORĘBA

PROGRAM WYCIECZKI OBEJMUJE:

 1. Galerię kontrolno-zastrzykową
 2. Sztolnię
 3. Wieżę ujęciową i wieżę zrzutową
 4. Zaporę czołową
 5. Przelewy powierzchniowe

WYCIECZKA PO ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURZE W KRAKOWIE

PROGRAM WYCIECZKI OBEJMUJE:

 1. Park Lotników Polskich – staw i polder
 2. Park Kieszonkowy przy ul. Fabrycznej z ogrodem deszczowym
 3. Park Rzeczny Wilga – drugi etap

PRELEGENCI

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krzysztof Dąbrowski

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Krzysztof Radzicki

Politechnika Krakowska

Joanna Rayss

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Małgorzata Sikora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojciech Stanek

MPWiK S.A. we Wrocławiu

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

WIĘCEJ INFORMACJI

PATRONAT HONOROWY / PARTNERZY

SPONSORZY ZŁOCI

haba-beton
uponor

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

UCZESTNICY O KONGRESIE / Sprawdź czemu nie może Cię zabraknąć

tytan_gif-1

NAGRODY
TYTAN
2022

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 8 listopada zostaną wręczone nagrody.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

MIEJSCE KONFERENCJI

Premier Kraków Hotel****

ul. Opolska 14 A,

31-323 Kraków, Polska

Strona hotelu

Namiary GPS: N 50°09’09.7” E 19°91’23.6”

ZAREZERWUJ POKÓJ:

JEDNOOSOBOWY - 279 zł
DWUOSOBOWY - 309 zł