spin

7-9 listopada 2022 r. Warto zarezerwować tę datę w kalendarzu. Właśnie wtedy zapraszamy do Krakowa na Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć nasze dwie Konferencje – poświęcone gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi oraz ochronie przeciwpowodziowej – w jedną. Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

Szanowni Państwo – korzystajcie z wiedzy, rozwijajcie branżowy biznes, cieszcie się przygotowanymi przez nas atrakcjami. Spotkajmy się w Krakowie w dniach od 7 do 9 listopada na Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Zapraszamy.

O TYM JAK
ZAPOBIEGAĆ

dowiesz się w trakcie kongresu podczas:

Praktycznych warsztatów

Prelekcji ekspertów branżowych

Panelów dyskusyjnych

Wystawy wewnętrznej

Wycieczki technicznej

PRELEGENCI

Mariusz Balicki

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o.

Marta Barszczewska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Marta Bedryj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Anna Czyżewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krzysztof Dąbrowski

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Stanisław Gawłowski

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Volodymyr Kondzolka

Drohobycki Instytut Miejski

Agnieszka Kowalkiewicz

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Tabea Lissner

IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, organ ONZ ds. naukowej oceny zmian klimatu

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Przemysław Matyja

Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Planowania Przestrzennego

Karol Mikołajewski

RETENCJAPL sp. z o.o.

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska

Paweł Niewiadomski

HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.

Anna Olejnik

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Andrzej Osiński

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Łukasz Pawlik

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Krzysztof Radzicki

Politechnika Krakowska

Joanna Rayss

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Małgorzata Sikora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jacek Sobkowiak

Tormel sp. z o.o

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Wojciech Stanek

MPWiK S.A. we Wrocławiu

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Joanna Szafron

Uponor Infra sp. z o.o.

Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Michał Tomusiak

Ministerstwo Infrastruktury

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

WIĘCEJ INFORMACJI
Powódź

NIE ZWLEKAJ

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE NA KONGRES

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM:

  • BIUR PROJEKTOWYCH
  • INWESTORÓW
  • PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH
  • UCZELNI

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

ZAREJESTRUJ SIĘ
już od 0 zł

PATRONAT HONOROWY / PARTNERZY

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY ZŁOCI

haba-beton
Soley
uponor

SPONSORZY SREBRNI

BEWA

SPONSOR BRĄZOWY

PATRONAT MEDIALNY

WIRTUALNA WYSTAWA

ZOBACZ STOISKA

UCZESTNICY O KONGRESIE / Sprawdź czemu nie może Cię zabraknąć

tytan_gif-1

NAGRODY
TYTAN
2022

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 8 listopada zostaną wręczone nagrody.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

MIEJSCE KONFERENCJI

Premier Kraków Hotel****

ul. Opolska 14 A,

31-323 Kraków, Polska

Strona hotelu

Namiary GPS: N 50°09’09.7” E 19°91’23.6”