Prelegenci

Paulina Pierzchała

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Paulina Pierzchała jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania, gdzie studiowała nowe media, zarządzanie firmą i biznesem oraz dziennikarstwo.
Karierę zawodową rozpoczęła w 2013 roku i pracowała m.in. w rozgłośniach radiowych, klubie piłkarskim, a także w firmach z sektora prywatnego. Ma bogate doświadczenie w wystąpieniach publicznych i pracy przed kamerą, które zdobyła, pracując na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją i public relations.
W swojej pracy kładzie nacisk na jasną komunikację i konkretne działania. Stawia sobie za cel zapewnienie klarownej, spójnej i efektywnej komunikacji wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, aby budować pozytywny wizerunek i reputację Wód Polskich.