KONGRES HYBRYDOWY
online lub osobiście

Gospodarowanie Wodami i Ochrona Przeciwpowodziowa

Szanowni Państwo,

W dniach 6–8 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się II edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. W ankietach pokongresowych uczestnicy wyrażali potrzebę kontynuowania Kongresu w formule, która sprzyja wielopłaszczyznowej dyskusji, wskazywaniu dobrych praktyk i dzieleniu się wiedzą.

Z tym większą przyjemnością zapraszamy Państwa na II edycję Kongresu, którego obrady odbędą się w nowym miejscu: zabytkowym, pięknie odrestaurowanym budynku Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach, położonym w najbardziej urokliwej dzielnicy Krakowa, tuż obok Lasu Wolskiego, czyli zielonych płuc Krakowa.

Będziecie mogli Państwo cieszyć się niezwykłym klimatem tego miejsca tym bardziej, że noclegi i galę wręczenia nagród TYTAN 2023 zaplanowaliśmy w Zamku w Przegorzałach i Hotelu Forest, położonych w samym sercu Lasu Wolskiego.

Kraków. 6 – 8 września 2023 r. Bądźmy razem na II Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

Agenda Kongresu

Środa

6 września

9:30 – 13:00

WARSZTATY

13:00 – 14:00

OBIAD

14:00 – 16:00

OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA PLENARNA

16:00 – 16:30

PRZERWA KAWOWA

16:30 – 18:00

SESJA TECHNICZNA
Wody opadowe w sieci kanalizacji zbiorczej

19:30 – 23:00

KOLACJA GRILLOWA

Czwartek

7 września

9:00 – 11:30

SESJA TECHNICZNA
Ochrona przeciwpowodziowa

11:30 – 12:00

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 14:30

SESJA TECHNICZNA
Gospodarowanie wodami

14:30 – 15:30

OBIAD

15:30 – 17:00

SESJA TECHNICZNA
Modele oraz strategie zarządzania infrastrukturą wód opadowych i roztopowych

20:00 – 2:00

UROCZYSTA GALA,
ROZDANIE NAGRÓD
TYTAN 2023

Piątek

8 września

9:00 – 13:30

WYCIECZKA TECHNICZNA
do mobilnej przepompowni Kraków Lesisko,
zwiedzanie obiektów
zapory Dobczyce

PRZYKŁADOWE PAKIETY UCZESTNICTWA

PAKIET
KONGRES + WARSZTATY

1490 zł/os.

netto + 23% VAT

PAKIET
KONGRES

1190 zł/os.

netto + 23% VAT

PAKIET BEZPŁATNY
KONGRES + WARSZTATY*

*Nie zawiera udziału w wycieczkach technicznych oraz wyżywienia

0 zł/os.

netto + 23% VAT

JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Praktyczne
warsztaty

Prelekcje
ekspertów

Panele
dyskusyjne

Wystawa

Wycieczki
techniczne

i wiele więcej

Prelegenci

Adrian Baranowski

Adrian Baranowski

DHI Polska Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Łódzkiej z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży utilities. Specjalista w realizacji projektów dla klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzący szkolenia oraz wdrażający systemy informatyczne w sektorze...

Gabriel Benisz

Gabriel Benisz

Blejkan S.A.

Warsztaty: W jaki sposób zamienić uciążliwą i niewydajną sieć miejskiej kanalizacji deszczowej w system sprawny pozwalający na dalszy rozwój miasta inspekcje stały nadzór i monitoring ocena zagrożeń i skutków zaniechania ocena stanu technicznego rurociągów właściwe...

dr Jędrzej Bujny

dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz...

Michał Ceran

Michał Ceran

IMGW

Hydrolog, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2000r. związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, specjalista w zakresie prognozowania hydrologicznego w Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, starszy synoptyk...

Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Klimatu i...

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

BBA Pumps PL Sp. z o.o.

Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży budowlanej.  Absolwent studiów MBA i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku Dyrektor Zarządzający BBA Pumps PL przedstawicielstwa holenderskiej spółki, największego na świecie...

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Urząd Miasta Rumi

Studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną specjalnością jest geodezja. Przez 15 lat zajmował się polową geodezją. Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Miasta Rumi najpierw jako Naczelnik...

Stanisław Drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. Po...

Jolanta Gajda

Jolanta Gajda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Zawodowo niemal od początku związana z sektorem gospodarki komunalnej.  Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp.z o.o. w Skierniewicach z...

Ryszard Gajewski

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych....

Grzegorz Gałabuda

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje w zakresie: finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów...

Agnieszka Gądek

Agnieszka Gądek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2020 r. Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji w Pionie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad realizacją zadań utrzymaniowych polegających na...

Marcin Glixelli

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Systematycznie zdobywał doświadczenie w sektorze gospodarki wodnej –...

Marcus Heinz

Marcus Heinz

Bank Światowy

Marcus Heinz jest przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Na swoim obecnym stanowisku nadzoruje program Banku w tych krajach, w tym projekty inwestycyjne i pomoc techniczną. Dołączył do Banku Światowego w 2011 roku i pracował również nad...

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Pure Ventures

Tereza Hoffmannová jest dyrektorem zarządzającym w Pure Ventures, czeskiej firmie, która zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie inwestycji oraz przygotowuje plany inwestycyjne dla rozwoju firm i projektów. Specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu...

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983 r.). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W 1983 roku został zatrudniony jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych...

dr Kazimierz Koprowski

dr Kazimierz Koprowski

WFOŚiGW w Krakowie

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Finansowanie ochrony zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Podczas wystąpienia zostaną omówione mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW....

Tomasz Korab

Tomasz Korab

Soletanche Polska

Technologie geotechniczne z służbie ochrony gospodarki wodnej - współpraca projektowo - wykonawcza Technologie geotechniczne wykorzystywane są w gospodarce wodnej do różnorodnych zadań. Jednym z nich jest ochrona wałów przeciwpowodziowych, gdzie świetnym rozwiązaniem...

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii...

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiował Wydziale Metali Nieżelaznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od blisko 20 lat związany z branżą bezwykopową – jako wydawca, organizator konferencji i zagorzały zwolennik technologii no-dig,...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Politechnika Warszawska

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Wojciech Ługowski jest specjalistą ds. eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej Aquanet Retencja Sp. z o.o. w Poznaniu. Zajmuje się odbiorami sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, codzienną eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz działaniami...

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.

Hanna Madajczyk

Hanna Madajczyk

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Udział w panelu dyskusyjnym: Wpływ charakterystyki systemu kanalizacyjnego i jego zlewni na modele zarządzania wodami opadowymi w polskich miastach. Kontrowersje, rozwiązania, dobre praktyki, prognozy

Michał Oleszko

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik Projektu „Technologie domowej retencji”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i...

Andrzej Osiński

Andrzej Osiński

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Pracując jako...

Radosław Radoń

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2018 r. z-ca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, a od czerwca 2023 r. dyrektor RZGW w Krakowie. W swojej pracy przez lata zajmował się modelowaniem hydrodynamicznym i wyznaczaniem...

Dr inż. Klara Ramm

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od 20 lat. Pracowała jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, była członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie oraz ekspertem w...

Dr.-Ing. Mirko Salomon

Dr.-Ing. Mirko Salomon

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Doktor inżynierii lądowej, pracuje na różnych stanowiskach w IKT od 2009 r.; obecnie jest kierownikiem ds. dalszego kształcenia. Podczas powodzi sztormowej w Niemczech w 2021 r. był zaangażowany jako organizator w pomoc w nagłych wypadkach związanych z czyszczeniem...

Paweł Sikorski

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie", którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych....

Robert Sołtysik

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych trwale piętrzących wodę bez konieczności ich opróżniania W drugiej połowie XX wieku, gdy powstawały liczne obiekty hydrotechniczne w Polsce, standardem było okresowe opróżnianie zbiorników zaporowych na potrzeby ich...

Stanisław Szczekarewicz

Stanisław Szczekarewicz

GSG Industria sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończył podyplomowe studia Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w firmach...

Witold Sumisławski

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Właściciel firmy doradczej, menedżer o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu sektorem publicznym i prywatnym. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w gospodarce wodnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Twórca wizji i strategii...

dr inż. Wojciech Szpakowski

dr inż. Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Jest dr. inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa. Kieruje działem projektów rozwojowych w spółce Gdańskie Wody. Jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor...

Urszula Tomczak

Urszula Tomczak

Soletanche Polska

Główny Projektant i Ekspert Soletanche Polska. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie kształciła się na wydziale Inżynieria Lądowa w specjalności Mosty i Budowle Podziemne. Ukończyła także studium podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska na...

Bartosz Tywonek

Bartosz Tywonek

Wilo Polska

Kierownik ds. szkoleń i rozwoju w Wilo Group. Związany od 12 lat z branżą pompową. Odpowiedzialny za rozwój wiedzy u klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również wdrażanie nowych produktów i systemów pompowych, w tym m.in. systemów wykorzystania oraz filtracji...

Bartosz Urban

Bartosz Urban

Zinplast sp. z o.o.

Od ponad 30 lat związany z branżą budowlaną. Przez szereg lat piastował stanowiska manedżerskie w obszarze sprzedażowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z branżą wod-kan związany od 15 lat, a ostatnie trzy lata jako zarządzający sprzedażą i marketingiem w ZINPLAST...

Adam Wojtala

Adam Wojtala

Amiblu Poland Sp. z o.o.

Czy w każdym miejscu można wykonać retencję?

Ryszard Woszczyk

Ryszard Woszczyk

Biegły Sądowy w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Biegły Sądowy z zakresu wodociągów, kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Ma za sobą 15 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach zajmującymi się wodami płynącymi w rzekach (Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Częstochowa, Biuro Pełnomocnika...

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 25 lat...

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL. Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się usługami doradczo-projektowymi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych. W swoich...

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim...

dr inż. Florian Piechurski

dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Ocena kosztów renowacji rurociągów sieci wodociągowych metodami utwardzonego rękawa CIPP i wykładziny cementowej Wraz z upływem czasu pojawiają się problemy z eksploatacją rurociągów magistralnych wykonanych ze stali i żeliwa szarego. Wynikają one przede wszystkim z...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

Uczestnicy o kongresie

Udział w wydarzeniu gwarantuje kontakt z całą plejadą ekspertów zawodowo parających się różnymi praktycznymi aspektami związanymi z zagospodarowaniem „deszczówki”. Zapewni także korzystanie z uroków górskiej aury oraz wymianę poglądów i doświadczeń z przedstawicielami branży. Przede wszystkim jednak zagwarantuje odpowiedź na ważkie pytanie: jak w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach prawnych racjonalnie zbudować system gospodarowania „deszczówką” i gdzie znaleźć źródło jego finansowania?

dr Jędrzej Bujny
Kancelaria SMM Legal

Udział w Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” naukowców, praktyków, eksploatatorów systemów zagospodarowania wód opadowych, jak również władz lokalnych, jest gwarantem, że wymiana doświadczeń, prowadzone dyskusje, prezentowane innowacyjne technologie i narzędzia wskażą konkretne sposoby rozwiązywania kwestii racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi oraz korzyści z tego wynikających.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Politechnika Krakowska

Wysoki poziom merytoryczny konferencji, ciekawa tematyka dotycząca m.in. aspektów prawnych i technicznych, jest dla uczestników szansą na poszerzenie wiedzy. Daje również możliwość wejścia w świat nowych technologii w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Konferencja jest zawsze profesjonalnie zorganizowana i odbywa się w ciekawej lokalizacji. Jej atmosfera sprzyja rozmowom w kuluarach i wymianie doświadczeń z przedstawicielami innych przedsiębiorstw, naukowcami oraz ekspertami z branży.

Stanisław Krusz
prezes Katowickich Wodociągów S.A.

Wypracowany i ulegający systematycznym modyfikacjom proces postępowania z wodami opadowymi oraz roztopowymi, jest nie tylko istotnym elementem zrównoważonego rozwoju danego miasta,
ale przede wszystkim bardzo ważną częścią polityki adaptacyjnej, związanej z koniecznością dostosowania się do globalnych zmian klimatu. W tej sytuacji niezwykle potrzebne wydaje się stworzenie przyjaznej przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Dlatego też, organizowania Konferencja „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, jest ze wszech miar pożądanym obszarem takiej właśnie wspólnej debaty.

Paweł Senderek
wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

NAGRODY TYTAN 2023

PROJEKT/PRODUKT

#Atrakcje

Kolacja grillowa

Grill, Wieczór Szkocki

Gala Rozdania Nagród TYTAN 2023

Rozdanie Nagród TYTAN 2023, występ Wojciecha Wachułki, fotobudka 360, drink-bar, zabawa taneczna

Wycieczka

Mobilna przepompownia Kraków Lesisko
Zwiedzanie obiektów zapory Dobczyce
Rejs edukacyjny po Zbiorniku Dobczyckim

Konkursy

Konkurs ze stoiskami wystawców

Aby wziąć w nim udział należy:
– odwiedzić stoiska wszystkich wystawców i zebrać specjalne kody, które są na nich dostępne – w aplikacji rozwinąć menu, wejść w zakładkę „konkurs ze stoiskami” i wpisać zebrane kody przy danym wystawcy
– do wygrania jest walizka plecak firmy Samsonite
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas gali wręczenia nagród TYTAN 2023

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie

Aby wziąć w nim udział należy:
– w zakładce ankieta wypełnić ankietę Wydawnictwa Inżynieria i napisać, dlaczego warto było wziąć udział w Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.
– dla dwóch autorów najciekawszych opinii przygotowaliśmy upominki – walizkę firmy Ochnik oraz głośnik bezprzewodowy firmy JBL
– propozycje można nadsyłać także po konferencji, do 22 września, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu

Pozdrowienia z GWIOP2023

By wziąć w nim udział wystarczy:
– zrobić sobie zdjęcie podczas Kongresu lub wykorzystać zdjęcia z naszej na bieżąco aktualizowanej fotogalerii dostępnej w serwisie inzynieria.com
– opublikować je na swoim profilu w dowolnych social mediach – na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i dodać do publikacji #GWiOP2023
– osoba, która zbierze pod opublikowanym i oznaczonym #GWIOP2023 zdjęciem najwięcej reakcji i komentarzy zdobędzie plecak Hi-Tec.
– post konkursowy może zawierać więcej niż jedno zdjęcie
– konkurs będzie trwał do 22 września do godziny 12:00

Regulamin konkursu

Hotele i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce kongresu

ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY BIELANY

Kraków

Księcia Józefa 299, 30-243 Kraków, Polska
Namiary GPS: N 50°04’24.64” E 19°84’10.04”

Partnerzy / Patroni

Politechnika Wrocławska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kraków
Kraków
Kraków
Politechnika Wrocławska
Kraków
Kraków
PFW partner kongresu Gospodarowanie wodami i ochrona przeciwpowodziowa
PZITS
ZMP

Sponsorzy Złoci

Primus Line
Proma
DHI gwiop2023
Eutit gwiop
Haba-Beton
Soletanche sponsor kongresu GWIOP2023
Soley
Wilo sponsor GWIOP2023
nodigmarket

Sponsorzy Srebrni

Bewa
Scalgo
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu GWIOP

Patronat Medialny

eGospodarka patron medialny kongres gwiop2023
Energetyka-Wodna patron medialny gwiop2023
GDMT patron medialny kongres gwiop2023
IB patron medialny kongres gwiop2023
portal inzynieria.com patron medialny kongres gwiop2023
retencja.pl patron medialny kongres gwiop2023
teraz-srodowisko patron medialny kongresu gwiop2023
wodne-sprawy
wodociagowiec
teraz-srodowisko patron medialny kongresu gwiop2023