KONGRES HYBRYDOWY
online lub osobiście

Gospodarowanie Wodami i Ochrona Przeciwpowodziowa

Szanowni Państwo,

W dniach 6–9 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się II edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. W ankietach pokongresowych uczestnicy wyrażali potrzebę kontynuowania Kongresu w formule, która sprzyja wielopłaszczyznowej dyskusji, wskazywaniu dobrych praktyk i dzieleniu się wiedzą.

Z tym większą przyjemnością zapraszamy Państwa na II edycję Kongresu, którego obrady odbędą się w nowym miejscu: zabytkowym, pięknie odrestaurowanym budynku Zakładu Uzdatniania Wody na Bielanach, położonym w najbardziej urokliwej dzielnicy Krakowa, tuż obok Lasu Wolskiego, czyli zielonych płuc Krakowa.

Będziecie mogli Państwo cieszyć się niezwykłym klimatem tego miejsca tym bardziej, że noclegi i galę wręczenia nagród TYTAN 2023 zaplanowaliśmy w Zamku w Przegorzałach i Hotelu Forest, położonych w samym sercu Lasu Wolskiego.

Kraków. 6 – 9 września 2023 r. Bądźmy razem na II Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Praktyczne warsztaty

Prelekcje ekspertów i naukowców

Panele dyskusyjne

Wystawa

Wycieczki techniczne

NAGRODY TYTAN 2023

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

 

 

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 7 września zostaną wręczone nagrody.

Uczestnicy o kongresie

Udział w wydarzeniu gwarantuje kontakt z całą plejadą ekspertów zawodowo parających się różnymi praktycznymi aspektami związanymi z zagospodarowaniem „deszczówki”. Zapewni także korzystanie z uroków górskiej aury oraz wymianę poglądów i doświadczeń z przedstawicielami branży. Przede wszystkim jednak zagwarantuje odpowiedź na ważkie pytanie: jak w ciągle zmieniających się uwarunkowaniach prawnych racjonalnie zbudować system gospodarowania „deszczówką” i gdzie znaleźć źródło jego finansowania?

dr Jędrzej Bujny
Kancelaria SMM Legal

Udział w Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” naukowców, praktyków, eksploatatorów systemów zagospodarowania wód opadowych, jak również władz lokalnych, jest gwarantem, że wymiana doświadczeń, prowadzone dyskusje, prezentowane innowacyjne technologie i narzędzia wskażą konkretne sposoby rozwiązywania kwestii racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi oraz korzyści z tego wynikających.

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Politechnika Krakowska

Wysoki poziom merytoryczny konferencji, ciekawa tematyka dotycząca m.in. aspektów prawnych i technicznych, jest dla uczestników szansą na poszerzenie wiedzy. Daje również możliwość wejścia w świat nowych technologii w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Konferencja jest zawsze profesjonalnie zorganizowana i odbywa się w ciekawej lokalizacji. Jej atmosfera sprzyja rozmowom w kuluarach i wymianie doświadczeń z przedstawicielami innych przedsiębiorstw, naukowcami oraz ekspertami z branży.

Stanisław Krusz
prezes Katowickich Wodociągów S.A.

Konferencja „Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi” stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad problematyką racjonalnego rozwoju systemów odprowadzania ścieków opadowych. Bierze w niej udział szerokie grono zainteresowanych, obejmujące inwestorów, projektantów, wykonawców, eksploatatorów, jak i przedstawicieli środowiska naukowego.

dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz
Politechnika Częstochowska

Wypracowany i ulegający systematycznym modyfikacjom proces postępowania z wodami opadowymi oraz roztopowymi, jest nie tylko istotnym elementem zrównoważonego rozwoju danego miasta,
ale przede wszystkim bardzo ważną częścią polityki adaptacyjnej, związanej z koniecznością dostosowania się do globalnych zmian klimatu. W tej sytuacji niezwykle potrzebne wydaje się stworzenie przyjaznej przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów. Dlatego też, organizowania Konferencja „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”, jest ze wszech miar pożądanym obszarem takiej właśnie wspólnej debaty.

Paweł Senderek
wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Patronat Medialny

GDMT
IB
inzynieria.com