Prelegenci

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawiciel Polski w komisji ds. wody federacji EurEau

Plan zarządzania ryzykiem wynikający z nowej dyrektywy ściekowej

Unijne akty prawne dotyczące środowiska wprowadzają obowiązek oceny ryzyka. Nowa dyrektywa ściekowa nakłada konieczność oceny ryzyka w kontekście zanieczyszczenia wód opadowych i ścieków oraz ich wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko. Konieczne jest więc podjęcie debaty na temat szczegółów analiz zarówno dla wód opadowych jak i miejskiej gospodarki ściekowej.

Jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od 20 lat. Pracowała jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, była członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie oraz ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie pracuje w Politechnice Warszawskiej jako adiunkt w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Od wielu  lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jest przedstawicielką Polski w federacji EurEau, uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.