Szanowni Państwo,

w dniach 4–6 września 2019 r. odbyła się IV Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi w Zakopanem w hotelu Nosalowy Dwór. Konferencja została zorganizowana w formule 4 w 1. W programie znalazły się prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz wystawa. Kwestie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi zostały omówione w odniesieniu do aspektów formalno-prawnych, finansowania inwestycji, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz komunikacji i marketingu.
Naszym celem było stworzenie platformy wymiany wiedzy praktycznej i teoretycznej, dlatego do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów, zarządców sieci, przedstawicieli jednostek rządowych i samorządowych oraz specjalistów reprezentujących firmy dostarczające rozwiązania w zakresie deszczówki.
W tym roku ponownie wyłoniliśmy laureatów nagrody TYTAN, przyznawanej przez nasze Wydawnictwo od 2003 r. Nagrodzony został najlepszy produkt w obszarze wód opadowych i roztopowych.

Zapraszam do zapoznania się z relacją z konferencji i do udziału w kolejnej edycji w 2020 roku!

Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji

RELACJA Z KONFERENCJI

PRZECIWDZIAŁAJMY

 

„Obecnie znajdujemy się w ważnym okresie: musimy zdecydować się, czy faktycznie chcemy przeciwdziałać dalszemu niszczeniu naszej planety. Ważny jest każdy rok, każdy wybór, każda polityczna i społeczna wola”.

 

GOŚĆ SPECJALNY

Hans-Otto Pörtner, 

Współprzewodniczący Grupy Roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), organu ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu, kierownik katedry w Instytucie Alfreda Wegenera, Brema, Niemcy

 

Przeczytaj relację z wykładu>

PRZECIWDZIAŁAJMY

„Obecnie znajdujemy się w ważnym okresie: musimy zdecydować się, czy faktycznie chcemy przeciwdziałać dalszemu niszczeniu naszej planety. Ważny jest każdy rok, każdy wybór, każda polityczna i społeczna wola”.

 

GOŚĆ SPECJALNY

Hans-Otto Pörtner,

Współprzewodniczący Grupy Roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), organu ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu, kierownik katedry w Instytucie Alfreda Wegenera, Brema, Niemcy

 

Przeczytaj relację z wykładu>

NOWOŚĆ

SPECJALNA PROPOZYCJA MARKETING I PR

DEDYKOWANY WODOCIĄGOM I ZARZĄDCOM SIECI


 • AKTUALNA PROBLEMATYKA
 • GOŚĆ SPECJALNY – EKSPERT OD KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
 • PRZYKŁADY REALIZACJI I STOSOWANE ROZWIĄZANIA
 • PANEL DYSKUSYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZADAWANIA PYTAŃ

pawel tkaczyk

GOŚĆ SPECJALNY

Paweł Tkaczyk

Jak sam twierdzi, zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro oraz wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom jako mentor, np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą, pisze blog o budowaniu marki, jest autorem trzech książek: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”. Prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media… Kocha „literki” niemal w każdej – poza Comic Sans – formie.


TEMAT WYSTĄPIENIA:

PR RZECZY WAŻNYCH I TRUDNYCH

– jak komunikować się z mieszkańcami i odbiorcami usług?

 • Jak mówić o rzeczach, które są równocześnie ważne i trudne?
 • Jak przekazać odbiorcom, że narzucone zostaną na nich nowe obciążenia finansowe, wynikające z regulacji prawnych?
 • Czy możliwa jest taka komunikacja, która skutecznie wprowadzi zmianę w sposobie myślenia „Kowalskiego”, by ten nie czuł się poszkodowany i przyjął do wiadomości niewygodne fakty, a równocześnie nie odczuwał jedynie straty?
 • Czy komunikację negatywną można prowadzić w sposób pozytywny?
 • Jak rozmawiać z klientami firmy, kiedy oni Cię nie wybrali, ponieważ jesteś monopolistą?
 • Jakich narzędzi używać w roku 2019, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dla Ciebie czasu, a jednak powinni być świadomi komunikacji, którą opracowujesz i wdrażasz?

PRZECZYTAJ RELACJĘ Z WYKŁADU>

WARSZTATY 04.09.2019 | 14:00-18:00

OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW 

KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA

OPŁAT ZA USŁUGI WODNE.

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

I ROZTOPOWYCH.

WERYFIKACJA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH.

PROWADZĄCY:

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo

OBOWIĄZKI GMIN I PRZEDSIĘBIORSTW 

KOMUNALNYCH W ZAKRESIE PONOSZENIA

OPŁAT ZA USŁUGI WODNE.

OPŁATY ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

I ROZTOPOWYCH.

WERYFIKACJA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH.

PROWADZĄCY:

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo

TEMATYKA WARSZTATÓW:

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO WODNE:

 • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami;
 • oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do potrzeb ustalania opłat za usługi wodne;
 • kryteria i konsekwencje wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda;
 • najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
 • procedury reklamacyjne;
 • orzecznictwo sądowe.

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE:

 • opłaty stałe i opłaty zmienne,
 • opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
 • opłaty za wprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych,
 • opłaty za zmniejszenie retencji.

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH:

 • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • treść oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
 • obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
 • konsekwencje niezłożenia oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
 • orzecznictwo sądowe.

+ PODSUMOWANIE, PYTANIA I DYSKUSJA.

WIEDZA – BIZNES – ATRAKCJE

PROGRAM KONFERENCJI

04.09.2019 (ŚRODA)

12:00 Rejestracja uczestników
13:00 – 14:00 Obiad (dla uczestników warsztatów)
14:00 – 18:00 WARSZTATY

Obowiązki gmin i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych – dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal; Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

19:00 Kolacja (dla uczestników posiadających Pakiet Pełny)

05.09.2019 (CZWARTEK)

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:35 OTWARCIE KONFERENCJI
Paweł Kośmider, Przewodniczący IV Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi
Czego możemy nauczyć się z najnowszych raportów oceniających Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)? – Hans-Otto Pörtner, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu
09:35 – 11:40 SESJA I
Zmiany w prawie wodnym i prawie o zamówieniach publicznych oraz aktualne możliwości finansowania inwestycji
Wpływ nowego prawa wodnego na eksploatację kanalizacji deszczowej w świetle danych z benchmarkingu IGWPAdam Gołębiewski, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Zielone obligacje i inne instrumenty dłużne jako forma finansowania inwestycji w sektorze wód opadowych i roztopowychAdrian Arys, DS CONSULTING sp. z o.o.
Finansowanie przedsięwzięć w zakresie adaptacji miast do zmian klimatuBartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Optymalny system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, czyli rzecz o wsparciu dla strategicznych decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych w gospodarce wodnej w PolsceWitold Sumisławski, SU-MAN
Zmiany w zakresie zamówień publicznych w odniesieniu do gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymiDariusz Ziembiński, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy

PANEL DYSKUSYJNY: Aktualne aspekty prawne i finansowe w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi
Moderator: dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal

W panelu udział wezmą m.in.:
Adrian Arys, DS CONSULTING sp. z o.o.
Adam Gołębiewski, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Bartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Hans-Otto Pörtner, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu
Małgorzata Sikora, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Witold Sumisławski, SU-MAN
Piotr Ziętara, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Dariusz Ziembiński, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:30 SESJA II SESJA TECHNICZNA
Inwestycje na obszarze RZGW w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników retencyjnych. Kampania Wód Polskich „Stop suszy”Małgorzata Sikora, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Bydgoskie doświadczenia z realizacji projektu zagospodarowania wód opadowych – Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Plan i koncepcja laboratorium służącego do badania deszczy nawalnych i jego praktyczne zastosowanieMarcel Goerke, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Nowoczesne technologie modelowania hydrodynamicznego optymalizujące zdolność retencyjną systemu kanalizacji ogólnospławnej MPWiK S.A w Krakowie – Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Jak przygotować się do realizacji opłat za wody opadowe? Optymalizacja działania z użyciem oprogramowania GISHub – Jacek Zalewski, RETENCJAPL sp. z o.o.
Gospodarowanie wodą opadową we współczesnej architekturze krajobrazudr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

PANEL DYSKUSYJNY
W panelu udział wezmą m.in.:
Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Marcel Goerke, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Jacek Zalewski, RETENCJAPL sp. z o.o.
14:30 – 15:15 Obiad
15:15 – 17:30 SESJA III SESJA TECHNICZNA
Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) i jego praktyczne wdrożeniedr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr, RETENCJAPL sp. z o.o.
Rozwiązania technologiczne a dylematy zarządzania siecią deszczowąSławomir Kapica, „Else” Technical and Research Service Co. sp. z o.o.
Retencja. Najnowsze standardy definiujące właściwości materiałów mających wpływ na minimalizację kosztu cyklu życia produktuPaweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.
Zielona infrastruktura na przykładzie Krakowa jako sposób na zagospodarowanie wód opadowych w mieście – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska, dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska
Aspekty gospodarowania wodą opadową w standardach ochrony i kształtowania zielenidr arch. kraj. Piotr Reda, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Efektywność indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych – dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska

PANEL DYSKUSYJNY
W panelu udział wezmą m.in.:
dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska
Sławomir Kapica, „Else” Technical and Research Service Co. sp. z o.o.
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. uczelni, RETENCJAPL sp. z o.o.
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.
dr arch. kraj. Piotr Reda, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
20:30 – 01:00 Kolacja, rozdanie nagród TYTAN 2019

Występ zespołu Buskers Band

06.09.2019 (PIĄTEK)

09:30 – 11:20 SESJA IV
Komunikacja marketingowa i PR-owa z mieszkańcami w zakresie retencjonowania wód opadowych oraz wprowadzania taryf i opłat za ich odprowadzanie

PR rzeczy ważnych i trudnych – jak komunikować się z mieszkańcami i odbiorcami usług?Paweł Tkaczyk
Edukacja w nowoczesnej gospodarce wodami opadowymidr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
Deszcz to zysk! Zapytać, zrozumieć, zastosować – Mirosława Chabowska, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi – Wrocławski program dotacyjny ZŁAP DESZCZ – Małgorzata Brykarz, Urząd Miejski Wrocławia
KOCHA LUBI SZANUJE – czyli gdańska strategia komunikacji o gospodarowaniu wodami opadowymi – Agnieszka Kowalkiewicz, Gdańskie Wody sp. z o.o.

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:40 PANEL DYSKUSYJNY
W panelu udział wezmą m.in.:
Małgorzata Brykarz, Urząd Miejski Wrocławia
Marek Jankowiak, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Agnieszka Kowalkiewicz, Gdańskie Wody sp. z o.o.
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
Monika Kupnicka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Paweł Tkaczyk

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele takich firm i instytucji, jak:
AQUANET SA
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
Gdańskie Wody sp. z o.o.
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
Katowickie Wodociągi S.A.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Wrocławia
12:40 – 12:50 Zakończenie Konferencji i rozdanie nagród z konkursów
12:50 – 13:50 Obiad

 

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników

Obiad

(dla uczestników warsztatów)

WARSZTATY

Obowiązki gmin i przedsiębiorstw komunalnych w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych – dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal; Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Kolacja

(dla uczestników posiadających Pakiet Pełny)

Rejestracja uczestników

SESJA I

Zmiany w prawie wodnym i prawie o zamówieniach publicznych oraz aktualne możliwości finansowania inwestycji

Wpływ nowego prawa wodnego na eksploatację kanalizacji deszczowej w świetle danych z benchmarkingu IGWPAdam Gołębiewski, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Zielone obligacje i inne instrumenty dłużne jako forma finansowania inwestycji w sektorze wód opadowych i roztopowychAdrian Arys, DS CONSULTING sp. z o.o.
Finansowanie przedsięwzięć w zakresie adaptacji miast do zmian klimatuBartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Optymalny system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, czyli rzecz o wsparciu dla strategicznych decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych w gospodarce wodnej w PolsceWitold Sumisławski, SU-MAN
Zmiany w zakresie zamówień publicznych w odniesieniu do gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymiDariusz Ziembiński, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy

PANEL DYSKUSYJNY: Aktualne aspekty prawne i finansowe w gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi
Moderator: dr Jędrzej Bujny, Kancelaria SMM Legal

W panelu udział wezmą m.in.:
Adrian Arys, DS CONSULTING sp. z o.o.
Adam Gołębiewski, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Bartłomiej Maliszewski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Hans-Otto Pörtner, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu
Małgorzata Sikora, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Witold Sumisławski, SU-MAN
Piotr Ziętara, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Dariusz Ziembiński, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Przerwa kawowa

SESJA II

SESJA TECHNICZNA

Inwestycje na obszarze RZGW w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników retencyjnych. Kampania Wód Polskich „Stop suszy” – Małgorzata Sikora, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Bydgoskie doświadczenia z realizacji projektu zagospodarowania wód opadowych – Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Plan i koncepcja laboratorium służącego do badania deszczy nawalnych i jego praktyczne zastosowanie – Marcel Goerke, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Nowoczesne technologie modelowania hydrodynamicznego optymalizujące zdolność retencyjną systemu kanalizacji ogólnospławnej MPWiK S.A w Krakowie – Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Jak przygotować się do realizacji opłat za wody opadowe? Optymalizacja działania z użyciem oprogramowania GISHub – Jacek Zalewski, RETENCJAPL sp. z o.o.
Gospodarowanie wodą opadową we współczesnej architekturze krajobrazu – dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

PANEL DYSKUSYJNY
W panelu udział wezmą m.in.:
Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. 
dr inż. arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Marcin Glixelli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Marcel Goerke, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Jacek Zalewski, RETENCJAPL sp. z o.o.

Obiad

SESJA III

SESJA TECHNICZNA

Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) i jego praktyczne wdrożenie – dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr, RETENCJAPL sp. z o.o.
Rozwiązania technologiczne a dylematy zarządzania siecią deszczową – Sławomir Kapica, „Else” Technical and Research Service Co. sp. z o.o.
Retencja. Najnowsze standardy definiujące właściwości materiałów mających wpływ na minimalizację kosztu cyklu życia produktu – Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.
Zielona infrastruktura na przykładzie Krakowa jako sposób na zagospodarowanie wód opadowych w mieście – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska, dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska
Aspekty gospodarowania wodą opadową w standardach ochrony i kształtowania zieleni – dr arch. kraj. Piotr Reda, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
Efektywność indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych – dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska

PANEL DYSKUSYJNY
W panelu udział wezmą m.in.:
dr inż. Joanna Bąk, Politechnika Krakowska
Sławomir Kapica, „Else” Technical and Research Service Co. sp. z o.o.
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. uczelni, RETENCJAPL sp. z o.o.
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz, Politechnika Częstochowska
Paweł Pill, Uponor Infra sp. z o.o.
dr arch. kraj. Piotr Reda, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Kolacja, rozdanie nagród TYTAN 2019

Występ zespołu Buskers Band

SESJA IV

Komunikacja marketingowa i PR-owa z mieszkańcami w zakresie retencjonowania wód opadowych oraz wprowadzania taryf i opłat za ich odprowadzanie

PR rzeczy ważnych i trudnych – jak komunikować się z mieszkańcami i odbiorcami usług?Paweł Tkaczyk
Edukacja w nowoczesnej gospodarce wodami opadowymidr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
Deszcz to zysk! Zapytać, zrozumieć, zastosować – Mirosława Chabowska, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi – Wrocławski program dotacyjny ZŁAP DESZCZ – Małgorzata Brykarz, Urząd Miejski Wrocławia
KOCHA LUBI SZANUJE – czyli gdańska strategia komunikacji o gospodarowaniu wodami opadowymi – Agnieszka Kowalkiewicz, Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

Przerwa kawowa

PANEL DYSKUSYJNY

W panelu udział wezmą m.in.:
Małgorzata Brykarz, Urząd Miasta Wrocławia
Marek Jankowiak, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
Agnieszka Kowalkiewicz, Gdańskie Wody sp. z o.o.
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK, Politechnika Krakowska
Monika Kupnicka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Paweł Tkaczyk

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele takich firm i instytucji, jak:
AQUANET SA
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
Katowickie Wodociągi S.A.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Urząd Miasta Poznania

Zakończenie Konferencji i rozdanie nagród z konkursów

Obiad

PRELEGENCI

Adrian Arys

DS CONSULTING sp. z o.o.

Joanna Bąk

Politechnika Krakowska

Małgorzata Brykarz

Urząd Miejski Wrocławia

Jędrzej Bujny

Kancelaria SMM Legal

Mirosława Chabowska

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Łukasz Dworniczak

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo

Marcin Glixelli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Marcel Goerke

IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Adam Gołębiewski

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie"

Marek Jankowiak

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Sławomir Kapica

„Else” Technical and Research Service Co. sp. z o.o.

Agnieszka Kowalkiewicz

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Jadwiga Królikowska

Politechnika Krakowska

Monika Kupnicka

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Bartłomiej Maliszewski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Maciej Mrowiec

Politechnika Częstochowska

Paweł Pill

Uponor Infra sp. z o.o.

Hans-Otto Pörtner

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny nauki związanej ze zmianami klimatu

Piotr Reda

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Małgorzata Sikora

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Jacek Zalewski

RETENCJAPL sp. z o.o.

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Piotr Ziętara

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

WSZYSCY PRELEGENCI

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

ZOSTAŃ SPONSOREM!

NAGRODY
TYTAN
2019

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 5 września została wręczona nagroda w obszarze Produkt roku.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

NAGRODY
TYTAN
2019

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. Podczas uroczystej Gali w dniu 5 września zostaną wręczone nagrody w obszarach: Produkt roku oraz Projekt roku.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY
PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

PODCZAS GALI ROZDANIA
NAGRÓD TYTAN 2019


ZAGRAŁ


BUSKERS BAND

rytmiczne groovy na bębnach, ostre brzmienie dwóch trąbek,
przenikliwy dźwięk puzonu, ciężkie brzmienie baryton sax’u,
a także mocny bas tubisty

FILMY Z POPRZEDNICH EDYCJI

HOTELE

NOSALOWY DWÓR
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane
www.nosalowy-dwor.eu
Miejsce organizacji konferencji
Namiary GPS: N 49º 17′ 8.376″ E 19º 59′ 20.9629″

Rezydencja*****
Pokój jednoosobowy – 349 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 399 zł/dobę

Hotel Grand****
Pokój jednoosobowy – 309 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 349 zł/dobę

Hotel***
Pokój jednoosobowy – 249 zł/dobę
Pokój dwuosobowy – 289 zł/dobę

Lokalizacja Konferencji

Nosalowy Dwór
Balzera 21d,
34-500 Zakopane, Polska

Wskazówki dojazdu

SPRAWDŹ CZYM DOJECHAĆ NA KONFERENCJĘ I ILE CZASU ZAJMIE CI PODRÓŻ

gwor_mapa dojazdu