Prelegenci

Łukasz Pawlik

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zielona retencja w Krakowie. Pierwsze wdrożenia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie i plany zrównoważonego zarządzania wodą

Przebudowa ulicy Krupniczej w Krakowie, zakończona w maju ubiegłego roku, jest przykładem nowatorskich rozwiązań zielonej retencji, które mogą stać się wzorem dla innych miejskich projektów. Historyczna ulica zyskała nowe oblicze dzięki posadzeniu 39 drzew (czereśnie ptasie i olsze czarne), wprowadzeniu tysięcy krzewów i bylin, a także instalacji zbiorników na wodę deszczową. W ramach projektu zastosowano ogrody deszczowe, które nie tylko spowalniają odpływ wody, ale również ją retencjonują, zmniejszając obciążenie miejskiej kanalizacji. Koncepcja woonerf, z uspokojonym ruchem i wspólną przestrzenią dla pieszych i samochodów, w połączeniu z zieloną infrastrukturą, przyczyniła się do stworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej. Przebudowa uwzględniała również instalację miejskich mebli, parkingów oraz tablic informacyjnych podkreślających historyczne znaczenie ulicy.

Kolejnym przykładem zielonej retencji w zrealizowanych inwestycjach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie jest otworzony w ubiegłym roku Park Wisławy Szymborskiej. Park zlokalizowany w XIX-wiecznej zabudowie na tyłach dawnych koszar Franciszka Józefa, łączy w sobie historyczne walory z nowoczesnymi rozwiązaniami zielono-błękitnej infrastruktury. Park ten stanowi oazę relaksu i kontemplacji, zaprojektowaną jako sekwencja przenikających się wnętrz ogrodowych, z unikalnym doborem roślin i przestrzenią dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych. W parku znalazło się miejsce do retencjonowania wody zbieranej z dachu położonej obok Biblioteki Wojewódzkiej oraz układ zbiorników z przebywającą wodą oczyszczaną przy pomocy oczyszczalni hydrofitowej, która również jest jedną z atrakcji parku.

Znany projekt „Ogrody Krakowian”, realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ma na celu tworzenie małych, przyjaznych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. W Krakowie w ostatnich latach zrealizowano 44 takich przestrzeni o łącznej powierzchni ok. 12 ha. Podobnie jak projekt Ogrodów Krakowian w planach tworzenia zielonej retencji jest wdrożenie licznych, niewielkich rozwiązań na terenie całego miasta, co pozwoli osiągnąć efekt skali i znacząco poprawić zarządzanie wodą deszczową. Równocześnie poszukujemy potencjału dla większych projektów, w których zielona retencja stanie się podstawowym systemem odbioru wody deszczowej, szczególnie podczas intensywnych opadów. Takie kompleksowe podejście pozwoli ubiegać się o finansowanie infrastruktury z programów Unii Europejskiej, takich jak program Fenix, wspierając tym samym rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Krakowie. Aktualizacja Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2019-2030 obejmuje mapowanie potencjału retencji i wyznaczenie zadań w zakresie retencji wody.

Zielona retencja w Krakowie, poprzez innowacyjne projekty jak te na ulicy Krupniczej i w Parku Szymborskiej, nie tylko poprawia jakość życia mieszkańców, ale także stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Dzięki zrównoważonemu podejściu, które integruje zieloną infrastrukturę z miejskim krajobrazem, Kraków staje się przykładem nowoczesnego zarządzania zasobami wodnymi w przestrzeni miejskiej.

Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego krakowskiego UR i studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej w MSAP UEK, Szacowania Nieruchomości AGH Kraków, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy UR i PK. Przez cały czas związany z krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni. W Zarządzie Zieleni Miejskiej odpowiadał za jej utrzymanie. Obecnie pełni obowiązki dyrektora tej jednostki.