TYTAN 2024

NAGRODA BRANŻY INŻYNIERYJNEJ
GALA ROZDANIA NAGRÓD

5 września 2024
Kraków

NAGRADZAMY ZA DOBRE GOSPODAROWANIE WODAMI

 


Nagrody TYTAN to prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów, przyznawane w kilku obszarach budownictwa od 2003 r. W branży wód opadowych i roztopowych po raz pierwszy laureatów wyłoniono w 2018 r. W tym roku nagrody TYTAN 2024 zostaną przyznane w kategoriach Projekt Roku i Produkt roku.

Statuetka przedstawia muskularnego mężczyznę, tytana, stanowiącego symbol potęgi i mocy. Jego tors oplata winorośl, element natury, podkreślający symbiozę z naturą podczas stosowania technologii pozostających w zgodzie ze środowiskiem. TYTANA zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Andrzej Krawczak. Statuetki wykonywane są w krakowskiej hucie, po czym każdorazowo ręcznie opracowywane przez artystę.

Zwycięzców wyłoni komisja w składzie:

Adrian Baranowski

Adrian Baranowski

DHI Polska Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Łódzkiej z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży utilities. Specjalista w realizacji projektów dla klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzący szkolenia oraz wdrażający systemy informatyczne w sektorze...

Gabriel Benisz

Gabriel Benisz

Blejkan S.A.

Warsztaty: W jaki sposób zamienić uciążliwą i niewydajną sieć miejskiej kanalizacji deszczowej w system sprawny pozwalający na dalszy rozwój miasta inspekcje stały nadzór i monitoring ocena zagrożeń i skutków zaniechania ocena stanu technicznego rurociągów właściwe...

dr Jędrzej Bujny

dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz...

Michał Ceran

Michał Ceran

IMGW

Hydrolog, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2000r. związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, specjalista w zakresie prognozowania hydrologicznego w Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, starszy synoptyk...

Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW i Zarządzania Projektami w SGH. Aktualnie radca w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Klimatu i...

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

BBA Pumps PL Sp. z o.o.

Menadżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży budowlanej.  Absolwent studiów MBA i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku Dyrektor Zarządzający BBA Pumps PL przedstawicielstwa holenderskiej spółki, największego na świecie...

Paweł Dąbrowski

Paweł Dąbrowski

Urząd Miasta Rumi

Studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną specjalnością jest geodezja. Przez 15 lat zajmował się polową geodezją. Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Miasta Rumi najpierw jako Naczelnik...

Stanisław Drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. Po...

Jolanta Gajda

Jolanta Gajda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Zawodowo niemal od początku związana z sektorem gospodarki komunalnej.  Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp.z o.o. w Skierniewicach z...

Ryszard Gajewski

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku nową politykę gospodarowania wodami opadowymi opartą na naśladowaniu natury w gromadzeniu, opóźnianiu i oczyszczaniu wód opadowych....

Grzegorz Gałabuda

Grzegorz Gałabuda

SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kwalifikacje w zakresie: finansów przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzania projektami, doradztwa w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów...

Agnieszka Gądek

Agnieszka Gądek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2020 r. Kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji w Pionie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Do jej obowiązków należy m.in. nadzór nad realizacją zadań utrzymaniowych polegających na...

Marcin Glixelli

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Systematycznie zdobywał doświadczenie w sektorze gospodarki wodnej –...

Marcus Heinz

Marcus Heinz

Bank Światowy

Marcus Heinz jest przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Na swoim obecnym stanowisku nadzoruje program Banku w tych krajach, w tym projekty inwestycyjne i pomoc techniczną. Dołączył do Banku Światowego w 2011 roku i pracował również nad...

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Pure Ventures

Tereza Hoffmannová jest dyrektorem zarządzającym w Pure Ventures, czeskiej firmie, która zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie inwestycji oraz przygotowuje plany inwestycyjne dla rozwoju firm i projektów. Specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu...

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983 r.). Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W 1983 roku został zatrudniony jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych...

dr Kazimierz Koprowski

dr Kazimierz Koprowski

WFOŚiGW w Krakowie

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Finansowanie ochrony zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Podczas wystąpienia zostaną omówione mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarowania wodami ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW....

Tomasz Korab

Tomasz Korab

Soletanche Polska

Technologie geotechniczne z służbie ochrony gospodarki wodnej - współpraca projektowo - wykonawcza Technologie geotechniczne wykorzystywane są w gospodarce wodnej do różnorodnych zadań. Jednym z nich jest ochrona wałów przeciwpowodziowych, gdzie świetnym rozwiązaniem...

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

Politechnika Krakowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii...

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiował Wydziale Metali Nieżelaznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od blisko 20 lat związany z branżą bezwykopową – jako wydawca, organizator konferencji i zagorzały zwolennik technologii no-dig,...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Politechnika Warszawska

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2022 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z...

Wojciech Ługowski

Wojciech Ługowski

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Wojciech Ługowski jest specjalistą ds. eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej Aquanet Retencja Sp. z o.o. w Poznaniu. Zajmuje się odbiorami sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, codzienną eksploatacją sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz działaniami...

Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w specjalności Inżynieria Komunalna. Od 2010 r. pracuje z Zakładzie Sieci Kanałowej MPWiK S.A. w Krakowie. Specjalizuje się w bezwykopowych renowacjach sieci kanalizacyjnej.

Hanna Madajczyk

Hanna Madajczyk

Aquanet Retencja sp. z o.o.

Udział w panelu dyskusyjnym: Wpływ charakterystyki systemu kanalizacyjnego i jego zlewni na modele zarządzania wodami opadowymi w polskich miastach. Kontrowersje, rozwiązania, dobre praktyki, prognozy

Michał Oleszko

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik Projektu „Technologie domowej retencji”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i...

Andrzej Osiński

Andrzej Osiński

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Pracując jako...

Radosław Radoń

Radosław Radoń

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2018 r. z-ca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, a od czerwca 2023 r. dyrektor RZGW w Krakowie. W swojej pracy przez lata zajmował się modelowaniem hydrodynamicznym i wyznaczaniem...

Dr inż. Klara Ramm

Dr inż. Klara Ramm

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od 20 lat. Pracowała jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, była członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie oraz ekspertem w...

Dr.-Ing. Mirko Salomon

Dr.-Ing. Mirko Salomon

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Doktor inżynierii lądowej, pracuje na różnych stanowiskach w IKT od 2009 r.; obecnie jest kierownikiem ds. dalszego kształcenia. Podczas powodzi sztormowej w Niemczech w 2021 r. był zaangażowany jako organizator w pomoc w nagłych wypadkach związanych z czyszczeniem...

Paweł Sikorski

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 r. stale współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie", którą reprezentuje m.in. przed organami administracji rządowej. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach komisji parlamentarnych....

Robert Sołtysik

Robert Sołtysik

Soley sp. z o.o.

Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych trwale piętrzących wodę bez konieczności ich opróżniania W drugiej połowie XX wieku, gdy powstawały liczne obiekty hydrotechniczne w Polsce, standardem było okresowe opróżnianie zbiorników zaporowych na potrzeby ich...

Stanisław Szczekarewicz

Stanisław Szczekarewicz

GSG Industria sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończył podyplomowe studia Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w firmach...

Witold Sumisławski

Witold Sumisławski

Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia oraz MPWiK S.A. ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi

Właściciel firmy doradczej, menedżer o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu sektorem publicznym i prywatnym. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym w gospodarce wodnej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Twórca wizji i strategii...

dr inż. Wojciech Szpakowski

dr inż. Wojciech Szpakowski

Gdańskie Wody sp. z o.o.

Jest dr. inż. inżynierii środowiska oraz inż. budownictwa. Kieruje działem projektów rozwojowych w spółce Gdańskie Wody. Jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Jako autor lub współautor...

Urszula Tomczak

Urszula Tomczak

Soletanche Polska

Główny Projektant i Ekspert Soletanche Polska. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, gdzie kształciła się na wydziale Inżynieria Lądowa w specjalności Mosty i Budowle Podziemne. Ukończyła także studium podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska na...

Bartosz Tywonek

Bartosz Tywonek

Wilo Polska

Kierownik ds. szkoleń i rozwoju w Wilo Group. Związany od 12 lat z branżą pompową. Odpowiedzialny za rozwój wiedzy u klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również wdrażanie nowych produktów i systemów pompowych, w tym m.in. systemów wykorzystania oraz filtracji...

Bartosz Urban

Bartosz Urban

Zinplast sp. z o.o.

Od ponad 30 lat związany z branżą budowlaną. Przez szereg lat piastował stanowiska manedżerskie w obszarze sprzedażowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z branżą wod-kan związany od 15 lat, a ostatnie trzy lata jako zarządzający sprzedażą i marketingiem w ZINPLAST...

Adam Wojtala

Adam Wojtala

Amiblu Poland Sp. z o.o.

Czy w każdym miejscu można wykonać retencję?

Ryszard Woszczyk

Ryszard Woszczyk

Biegły Sądowy w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Biegły Sądowy z zakresu wodociągów, kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Ma za sobą 15 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach zajmującymi się wodami płynącymi w rzekach (Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Częstochowa, Biuro Pełnomocnika...

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 25 lat...

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

RetencjaPL

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL. Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się usługami doradczo-projektowymi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych. W swoich...

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim...

dr inż. Florian Piechurski

dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Ocena kosztów renowacji rurociągów sieci wodociągowych metodami utwardzonego rękawa CIPP i wykładziny cementowej Wraz z upływem czasu pojawiają się problemy z eksploatacją rurociągów magistralnych wykonanych ze stali i żeliwa szarego. Wynikają one przede wszystkim z...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

O konkursie

Nagrody TYTAN to przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. od 2003 r. wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów. Kandydatami do nagrody mogą zostać zarówno projekty już zrealizowane, jak i planowane, będące na etapie koncepcji oraz wykonawstwa projektu, a także innowacyjne produkty, dostępne na polskim rynku, stosowane w obszarze wód opadowych i roztopowych. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń. Nagrody w obszarze Projekt Roku i Produkt roku zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w dniu 5 września 2024 r.


KATEGORIA:

PRODUKT ROKU – nagrodzony zostanie wprowadzony na polski rynek innowacyjny produkt związany z branżą wód opadowych i roztopowych, który w głosowaniu uzyska największą liczbę punktów.

PROJEKT ROKU – nagrodzony zostanie projekt zrealizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nominowany oraz nagrodzony może zostać projekt jeszcze niezrealizowany, koncepcja oraz wykonawstwo projektu.

Regulamin nagród TYTAN

  Kategoria

  Plik do załączenia


  Maksymalny rozmiar pliku: 20MB

  LUREACI
  TYTAN 2023

  PRODUKT/TECHNOLOGIE ROKU

  DHI Polska

  Future City Flow – platforma wspomagania decyzji w czasie rzeczywistym

  (34 pkt.)

  Platforma Future City Flow do zarządzania gospodarką wodną umożliwia unikalny sposób gromadzenia danych, analizy z wykorzystaniem wysokowydajnościowego modelowania matematycznego, jak również wykorzystanie danych rzeczywistych i prognostycznych, które pozwalają optymalnie planować przyszłe inwestycje.

  RETENCJAPL Sp. z o.o

  GIShub Eksploatacja – zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i deszczową

  (18 pkt.)

  Platforma GIShub to zaawansowany system przeznaczony do zarządzania i gromadzenia danych, dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pozwala na przejrzyste i uporządkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych o obiektach wod-kan, zarówno w formie parametrycznej, plików z dokumentacją (np. zdjęciową), jak i geoprzestrzennej.

  RetenTech

  Zastawki kanałowe RetenWell

  (18 pkt.)

  Urządzenia powstają na bazie opatentowanej technologii pneumatycznej. Pneumatyczny system otwierania i zamykania zasuwy urządzeń ma przewagę nad zasuwami hydraulicznymi i poruszanymi przez silniki elektryczne, polegającą na łatwości odblokowania urządzenia, które uległo awarii, gdyż siłowniki pneumatyczne zastosowane w naszych urządzeniach nie utrudniają przywrócenia urządzeń do stanu neutralnego. Dzięki zastosowaniu pneumatyki i paneli PV, zastawki kanałowe RetenWell są urządzeniami w pełni autonomicznymi.

  Uponor Infra Sp. z o.o.

  Uponor Rain Garden

  (26 pkt.)

  Uponor Rain Garden to kompaktowy zbiornik bioretencyjny, który gromadzi, zatrzymuje i podczyszcza wodę deszczową w miejscu jej odbioru. Efektywna powierzchnia zlewni zbiornika Rain Garden wynosi około 130-150 m2. Jest zwykle stosowany do odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni utwardzonych w obszarach miejskich w celu zoptymalizowania zagospodarowania wód opadowych.

  Statuetkę TYTAN w kategorii produkt/technologia otrzymała firma DHI Polska za Future City Flow – platformę do zarządzania gospodarką wodną, która pozwala optymalnie planować przyszłe inwestycje. Zwycięski projekt otrzymał od jurorów 34 punkty.

  PROJEKT ROKU

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

  Projekt wykonania inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. oraz wdrożenia systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIS-RZ)

  (24 pkt.)

  Kompleksowy system SIS-RZ wspiera procesy decyzyjne związane z eksploatacją systemu retencji zbiornikowej na obszarze Bydgoszczy, działa w oparciu o dane dostarczone przez urządzenia i systemy pomiarowe, następnie przetworzone przez sztuczną inteligencję (AI). Projekt przewiduje także m.in. rozbudowę istniejącego systemu SCADA oraz wdrożenie narzędzi wspierających proces eksploatacji.

  Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

  (32 pkt.)

  Projekt realizowany jest w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Obejmuje budowę czterech zbiorników małej retencji: zbiornik Malinówka 1, Malinówka 2, Malinówka 3 oraz Serafa 2. Prace związane z budową zbiorników prowadzone są Krakowie i Wieliczce.

  Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Wykonawcy: SKANSKA S.A.; PBWI Sp. z o.o.

  Uponor Infra Sp. z o.o.

  Realizacja systemu zbiorników retencyjnych w ramach budowy drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

  (18 pkt.)

  Zagospodarowanie wód deszczowych jest jednym z elementów budowy układu drogowego S1. Po dokonaniu analizy panujących warunków i specyfiki budowy zdecydowano się na zbiorniki polietylenowe produkcji Uponor Infra. W ramach budowy odcinka S1 Przybędza-Milówka do 2023 r. Uponor dostarczy w sumie 19 zbiorników i baterii zbiorników o średnicach od DN1200 do DN2400.

  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

  Przebudowa ulicy Krupniczej w Krakowie

  (22 pkt.)

  Przebudowa historycznej ulicy zaowocowała powstaniem pierwszych w Krakowie ulicznych ogrodów deszczowych. W ramach inwestycji zainstalowano także zbiorniki magazynujące wodę deszczową, która jest wykorzystywana do podlewania roślin. Dzięki temu, woda deszczowa jest efektywnie wykorzystywana, a korzystanie z niej zmniejsza obciążenie miejskiej kanalizacji.

  Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

  Statuetkę TYTAN w kategorii projekt roku otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie za projekt zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy. Jurorzy przyznali zwycięskiemu projektowi 32 pkt.

  Galeria z poprzedniej edycji

  LAUREACI
  TYTAN 2022

  PRODUKT/TECHNOLOGIE ROKU

  Haba Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. – 19 pkt

  Rynny „Pfuhler Rinne” są trwałym i bardzo stabilnym systemem odwodnień szczelinowych z żelbetu. Zapewniają bezpieczeństwo powierzchni komunikacyjnych na terenie całej Europy. Dzięki wysokiej wytrzymałości betonu (C40/50) w połączeniu z dużą wytrzymałością na rozciąganie stali użytej do zbrojenia, odwodnienia są w stanie pewnie przenieść obciążenia statyczne i dynamiczne. Wysoka wydajność odprowadzania wody zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni i tym samym minimalizuje niebezpieczeństwo aquaplaningu. Dzięki łatwemu montażowi oraz niskim kosztom utrzymania są rozwiązaniem ekonomicznym. Ich instalacja nie wymaga konieczności obetonowania odwodnienia. Rynny są w 100 % powtórnie przetwarzalne.


  Soley sp. z o.o. – 25 pkt

  Technologia trenczmikserów CDMM (Continuos Deep Mixing Method), o zmiennym położeniu miecza roboczego do realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii wgłębnego mieszania gruntu – nawet do 2,5 m poza obrysem gąsienic nośnika, za pomocą innowacyjnego narzędzia geotechnicznego TFoW. Rozwiązanie to zwiększa możliwości wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii CDMM poprzez dowolną ich lokalizację względem osi wału przeciwpowodziowego lub zapory piętrzącej wodę oraz umożliwia znaczący wzrost ich zasięgu w głąb podłoża.


  Uponor Infra Sp. z o.o. – 37 pkt

  Zbiorniki inteligentne Uponor Infra pozwalają na gromadzenie nadmiaru wód deszczowych podczas obfitych opadów, zapobiegając podtopieniom. Zgromadzona woda może być wykorzystana do zadań takich jak: podlewanie terenów zielonych, mycie placów i ulic, do celów rekreacyjnych i przeciwpożarowych, spłukiwania toalet i rozsączania do gruntu.

  Inteligentne zbiorniki retencyjne to wielofunkcyjny układ połączonych i kompatybilnych ze sobą elementów. W skład takiego układu wchodzą: system podczyszczania, zbiornik retencyjny PEHD zbudowany na bazie rur strukturalnych Weholite oraz pełna gama wyposażenia: regulatory przepływu, układy pompowe, zestawy hydroforowe, kosze ssawne, armatura a także aparatura monitorująca oraz sterująca.
  Każde urządzenie jest dobierane do indywidualnych potrzeb inwestora związanych z wymaganą retencją oraz potencjałem do wykorzystania zgromadzonej deszczówki. Pod uwagę brane są również lokalne warunki gruntowo-wodne i dostępność miejsca.

  Schemat działania inteligentnego zbiornika retencyjnego opiera się na doprowadzeniu do niego wód deszczowych, które podlegają oczyszczeniu z części stałych w osadniku, a następnie z substancji ropopochodnych w separatorze. Oczyszczona woda trafia do części retencyjnej układu zbiorników, w której jest magazynowana. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, określona część objętość zgromadzonej wody może zostać wykorzystana do celów gospodarczych. Reszta zgromadzonej wody opadowej, w regulowanej ilości, może zostać odprowadzona do odbiornika grawitacyjnie lub ciśnieniowo.

  Inteligentne zbiorniki Uponor Infra mogą być instalowane praktycznie w dowolnym miejscu np. pod ciągami komunikacyjnymi a także na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie. Konstrukcja zbiorników jest ściśle dopasowana do dostępnego miejsca oraz lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Istnieje możliwość zastosowania pojedynczego zbiornika lub stworzenia baterii zbiorników o praktycznie dowolnej pojemności.

  Znakomite właściwości materiałowe rur PEHD oraz montaż elementów metodą spawania ekstruzyjnego, gwarantują stuprocentową szczelność układu oraz przenoszenie wszystkich sił osiowych. Dzięki temu zbiorniki retencyjne Uponor Infra są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe a ich funkcjonalność jest szacowana na ponad 100 lat. Inne zalety zbiorników polietylenowych Uponor Infra to:
  • całkowita odporność na korozję
  • odporność na zarastanie
  • odporność chemiczna
  • odporność na zmienne pH wody i gruntu
  • niewielka waga elementów
  • łatwy rozładunek i montaż
  • neutralność dla środowiska.
  Inteligentne zbiorniki Uponor Infra to skuteczne rozwiązanie, które pomaga zapobiegać podtopieniom i jednocześnie umożliwia gromadzenie wód opadowych z funkcją ich wykorzystania w okresach suchych. Pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju, obniżając koszty i oszczędzając zasoby, w tym cenną wodę przeznaczoną do picia.


  Wavin Polska S.A. – 35 pkt

  TreeTank – zbiorniki dla drzew Zbiorniki dla drzew Wavin TreeTank to propozycja, dzięki której zieleń w miastach może rozwijać się bez przeszkód, nie niszcząc nawierzchni ulic.

  Architekci zieleni i włodarze miast zdają sobie sprawę, jak wiele dobrego czyni zieleń w mieście. Na co dzień obserwują jednak, jak bardzo drzewa są wrażliwe i podatne na zagrożenia, m.in. suszę. Wiąże się to z ryzykiem utraty dużych nakładów na stworzenie, utrzymanie i troskę o dobrą kondycję drzew. Sadzenie drzew w tradycyjny sposób – bezpośrednio przy drogach czy chodnikach bez dodatkowych rozwiązań – sprawia, że drzewa rosną z trudem, obumierają lub ich korzenie wyrastają w górę powodując uszkadzanie nawierzchni, np. wybrzuszenia czy pękanie.
  Rozwiązaniem są zbiorniki Wavin TreeTank.
  W miejscu, w którym zostanie posadzone drzewo, wykopuje się pustą przestrzeń, w której następnie umieszczane są plastikowe skrzynki retencyjno-rozsączające. Drzewo należy posadzić pośrodku, zakotwiczyć, a resztę przestrzeni wypełnić specjalnym podłożem. Dla wzrostu drzewa, oprócz podłoża, kluczowe znaczenie mają również woda i powietrze. Są one dostarczane do systemu korzeniowego dzięki rozprowadzaniu rur drenarskich. Konstrukcja zbiornika ograniczona jest przepuszczalnymi ścianami zewnętrznymi ze wszystkich stron, zapewniając strukturę ochronną dla objętości gruntu drzewa. Ściany boczne pełnią podwójną funkcję – z jednej strony, zapewniają brak kontaktu między otaczającą glebą a podłożem, a z drugiej strony służą jako mur oporowy między zagęszczonym i niezagęszczonym gruntem, co pozwala na zagęszczenie gruntu wokół zbiornika zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki zastosowaniu ścian i geowłókniny przestrzeń pomiędzy miejscem na korzenie a infrastrukturą na zewnątrz zostaje rozdzielona. Korzenie nie wychodzą na zewnątrz – w efekcie chronione są infrastruktura podziemna i nawierzchnia. Konstrukcja zbiornika zapewnia całkowitą wytrzymałość od ruchu i naziomu nad zbiornikiem. W taki sposób powstaje nie tylko idealne środowisko dla wzrostu drzewa, ale rozwiązanie zapewniające, że nawierzchnia wokół drzewa pozostanie w dobrym stanie, bez wybrzuszeń czy pęknięć spowodowanych korzeniami. Zbiorniki można także szybko zamontować i zdemontować – gdy na przykład na późniejszym etapie zajdzie konieczność ułożenia kabli czy rur w ziemi, zbiornik na drzewa można łatwo odkopać i otworzyć.

  Realizacje w Polsce:
  – Parking przy Starostwie Powiatowym Wrocław, ul. T. Kościuszki 129
  – Bielsko- Biała, plac Wojska Polskiego
  – Rynek w Cieszynie
  – Instalacja pokazowa MWiK Bydgoszcz, Gdańska 242

   

  Statuetkę TYTAN w kategorii Produkt/Technologia roku otrzymała firma Uponor Infra Sp. z o.o.

  PROJEKT ROKU

  Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego – 39 pkt

  Przedsięwzięcie dotyczy budowy zbiorników retencyjnych na terenie industrialnym, przy porcie w Gdańsku, przeznaczonym na place magazynowe i bazy logistyczne. Celem budowy zbiorników jest czasowa retencja (detencja) wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI). Obszar ciążący do zbiorników stanowią obecnie tereny zielone i nieużytki. W przyszłości planowane jest przekształcenie tego obszaru w tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, o wysokim stopniu uszczelnienia nawierzchni. W związku z tym wzrośnie ilość wód opadowych odpływających z tego obszaru. Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi planuje się retencję nadmiaru wód opadowych. Wyzwaniem koncepcji, opartej o model hydrodynamiczny, było uzyskanie niskich wartości chwilowego odpływu maksymalnego wód opadowych przy wysokim stopniu uszczelnienia terenu. Dodatkowo teren częściowo jest zalesiony. Zaprojektowany i wybudowany już układ zbiorników suchych jest wyjątkowy, zarówno co do skali, jak i metody wykonania. Dzięki wykorzystaniu unikalnych metod geotechnicznych udało się ocalić drzewa, które rosną obecnie w środku zbiornika. Zbiorniki są świetnie wpisane w krajobraz – jeden obsiany łąką kwietną, a drugi w terenie leśnym. Właściwie nie wyróżniają się z otoczenia, stanowiąc równocześnie ochronę terenu na wypadek nawet wód 1-procentowych.


  Miasto Mrągowo – 35 pkt

  Zmiana projektu „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” poprzez wprowadzenie zagadnień zielono-niebieskiej infrastruktury i zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w mieście.

  Uchwalenie 20 lipca 2017 r. nowego prawa wodnego zmieniło spojrzenie na wody opadowe. Przestały one być definiowane jako ściek, a traktowane są jako cenny zasób, który należy retencjonować, przeciwdziałając skutkom suszy. Co więcej, zgodnie z nowym prawem wodnym, przez zmianę definicji ścieków i wyłączenie z tej definicji wód opadowych, możliwe stało się odprowadzanie wód opadowych do jeziora Sołtyskiego, które nie będąc jeziorem przepływowym, wysycha. Nowe warunki stworzyły wyjątkową szansę zmiany podejścia do gospodarowania wodami opadowymi w Mrągowie. Suma wszystkich powyżej opisanych warunków powoduje, że miasto jest zdeterminowane, aby zrewidować dotychczasowe podejście do projektu i wprowadzić korzystne zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie zmiany. Przygotowano nową koncepcję, opartą o model hydrodynamiczny, przygotowano rewizję projektów budowlanych i kluczowych decyzji. Zmieniony projekt jest obecnie wdrażany.
  Pryncypia zmiany są następujące:
  1. Zwiększenie zagospodarowania wód opadowych in situ.
  2. Wykorzystanie wód opadowych i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zasilanie wysychającego jeziora Sołtyskiego.
  3. Zmiana układu rozwiązań w taki sposób, aby uniknąć budowy kosztownego odcinka kolektora, a co za tym idzie zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na ten element projektu (będący współcześnie reliktem starej filozofii „collect and drain”). Przekierowanie uzyskanych oszczędności na zwiększenie udziału zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań infiltracyjnych, lokalnych.
  4. Poprawa warunków bioróżnorodności.
  5. Wprowadzenie etapowania projektu, który umożliwi rozpoczęcie realizacji i jej płynne kontynuowanie w taki sposób, by całość inwestycji została zakończona i rozliczona do grudnia 2023 roku.
  6. Uzyskanie synergii z kolejnymi działaniami planowanymi przez miasto, dotyczącymi rekultywacji jeziorka Magistrackiego, zwiększenia retencji w miejscach formowania się odpływu poprzez lokalną mikroretencję, z elementami edukacji i promocji wykorzystania wód opadowych (np. w formie „wodnych placów zabaw”).
  7. Utrzymanie, a nawet poprawa wskaźników rezultatu i produktu projektu, przy utrzymaniu lub zwiększeniu jego oceny merytorycznej w stosunku do uzyskanej w konkursie.


  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – 31 pkt

  Okres realizacji: 2018-2021
  Opis projektu / produktu: Przedmiotem zgłoszenia są działania związane z przywróceniem ciągłości dwóch rzek w południowej Polsce podejmowane przez RZGW w Krakowie w projektach:
  • Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce oraz
  • Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska
  Zapory na rzekach Białej Tarnowskiej i Wisłoce od dziesięcioleci blokowały lub utrudniały migrację ryb. W rezultacie gatunki takie jak łosoś, troć wędrowna i jesiotr zniknęły z listy ichtiofauny występującej w naszych rzekach, podczas gdy inne zostały umieszczone w kategorii najwyższego ryzyka. Przywrócenie możliwości swobodnego przemieszczania się ryb i innych organizmów wodnych w górę i w dół rzek jest jednym z celów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który odpowiada za gospodarkę wodną w dorzeczu Górnej Wisły.
  Dotychczasowe próby odtworzenia tych gatunków opierały się przede wszystkim na zarybianiu, które bez równoczesnego otwarcia szlaków migracyjnych i odtworzenia odcinków przydatnych do tarła i wzrostu narybku, nie mają szans powodzenia. Oba projekty nie podejmują działań zarybieniowych, ale mają na celu przywrócenie dostępu do tarlisk i stworzenie warunków do tarła. W przypadku Białej Tarnowskiej modernizacja objęła 15 barier w wędrówkach ryb. Ich przebudowa, pod kątem wymagań migracji ryb, spowodowała odblokowanie 80-kilometrowego korytarza rzecznego, w tym 43,1 km rzeki Białej Tarnowskiej i 36,9 km jej dopływów, co skutkowało udrożnieniem koryta rzeki Białej Tarnowskiej od źródeł do ujścia. W przypadku Wisłoki i jej dopływów likwidacja 7 barier migracji ryb spowodowała odblokowanie korytarza rzecznego o długości 254 km – Wisłoki (124 km), Jasiołki (76 km) oraz Ropy (54 km).
  Projekty zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest częścią perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Projekty te są również pierwszą na południu Polski próbą przetestowania różnych typów przepławek dla ryb. Szczególny nacisk w projekcie położono na wykorzystanie naturalnych materiałów, które odróżniają nasze przepławki od typowych przepławek technicznych z betonu i stali. Proces projektowo-budowlany w obu projektach był efektem współpracy inżynierów i biologów i zakładał, że badanie efektywności wybudowanych obiektów przepławek dla ryb jest częścią procesu inwestycyjnego, a nie tylko jego dodatkiem. Do udokumentowania migracji ryb przez przepławki wykorzystano różne dostępne na rynku techniki badawcze, takie jak telemetria akustyczna, telemetria radiowa, techniki nieinwazyjne z wykorzystaniem pułapek sieciowych i skanera wraz z kamerą. We wszystkich lokalizacjach prowadzono monitoring hydrauliczny, a przeprowadzona ocena zdolności migracji ryb potwierdziła, że wszystkie przepławki dla ryb spełniły swoje zadanie – ryby mogą ponownie migrować w obu kierunkach.

   

  Statuetkę TYTAN w kategorii Projekt roku otrzymała Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.