Prelegenci / Paneliści

Dr inż. Tomasz Abel

Dr inż. Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Analiza zmian wartości parametrów wytrzymałościowych wykładzin CIPP w zależności od charakterystyk geometrycznych oraz imperfekcji przekroju poprzecznego kanału poddawanego renowacji W wystąpieniu przedstawione zostaną analizy wyników badań modeli wykładzin CIPP w...

Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Aktualne trendy i nowości na rynku CIPP Aktualnie technologia CIPP rozwija się w dwóch kierunkach. Realizowane są coraz większe i coraz mniejsze średnice linerów. Znaczący rozwój widać w technologii żywic i włókna szklanego. Rosną moce łańcuchów świetlnych...

Marcin Derda

Marcin Derda

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Ocena stanu technicznego przewodów magistralnych eksploatowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w procesie kwalifikacji do remontów Ocena stanu technicznego eksploatowanych magistral jest niezbędnym zadaniem dla zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania systemu...

Piotr Dmowski

Piotr Dmowski

In_Liner sp. z o.o

SIWZ – jako podstawowy dokument, który gwarantuje prawidłowość wykonania inwestycji z wykorzystaniem CIPP - formułowanie oczekiwań inwestora. - sprzeczne zapisy w specyfikacjach - dokumenty, które powinien przedstawić Inwestor - interpretacja parametrów...

Paweł Jagielski

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Renowacja kanałów o dużym stopniu uszkodzenia metodą berstliningu statycznego oraz metodą TIP Obecnie nawet bardzo uszkodzone rury wodociągowe i kanalizacyjne można poddać renowacji. W przypadku metody rozrywania rur i metody wciskania rur (TIP) dostępne są dwa...

Dr inż. Andrzej Kolonko

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Renowacja pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP Pionierem we wdrażaniu technologii renowacji metodą CIPP w obszarze pionów kanalizacyjnych jest fińska firma Picote z Porvoo, która zainteresowała się tematem już na początku XXI wieku. Firma Picote ma już...

Mark Kopietz

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Styren w CIPP - wpływ na materiał i środowisko Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE szeroko stosowanych w technologii CIPP. Utwardzanie indukowane ciepłem lub światłem UV prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywicy przez cząsteczki styrenu...

Dr inż. Beata Nienartowicz

Dr inż. Beata Nienartowicz

IDEANTE

Warsztaty - Co musisz wiedzieć o renowacji przewodów wodociągowych rękawami CIPP Omówienie charakterystyki pracy rękawów w przewodach wodociągowych – podział na klasy, podstawowe różnice w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i...

Dr hab. inż. Paweł Popielski – prof. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. inż. Paweł Popielski – prof. Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska

Problem oddziaływania wód gruntowych i przecieków przez ściany kanałów podczas oceny stanu kolektorów i ich renowacji W referacie zostaną omówione problemy związanie odziaływaniem wód gruntowych i przecieków przez ściany kanału w trakcie oceny stanu technicznego...

Dr inż. Florian G. Piechurski

Dr inż. Florian G. Piechurski

Politechnika Śląska

Sposoby odwodnienia wykopów stosowane przy renowacji Prelegent podczas swojego wystąpienia przedstawi zadania wykopów przy renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Omówi także dobór sposobu obniżenia poziomu wody gruntowej w wykopie startowym i końcowym...

Dr inż. Bogdan Przybyła

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Rozwiązania sprzętowe w inspekcji przewodów kanalizacyjnych a proces oceny stanu technicznego przewodów w renowacji CIPP Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – badania odbiorowe, inspekcje bieżące, projekty...

Paulina Stopa

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Styren – nie taki zły, jak go malują 1. Krótka charakterystyka styrenu 2. Styren w żywicach 3. Emisja styrenu resztkowego przyczyną nieprzyjemnego zapachu. 4. Co dalej ze styrenem resztkowym? Czyli kilka słów o... biodegradowalności, lotności, a także o zagrożeniach...

Tomasz Szczepański

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Warsztaty - Co musisz wiedzieć o renowacji przewodów wodociągowych rękawami CIPP Omówienie charakterystyki pracy rękawów w przewodach wodociągowych – podział na klasy, podstawowe różnice w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i...

Bogusław Wójtowicz

Bogusław Wójtowicz

TUKANY sp. z o.o.

Żywice i ich praktyczne zastosowanie w technologii CIPP W referacie autor omówi rodzaje żywic stosowanych w technologiach CIPP, ich właściwości i ich obiektywne sposoby doboru do produkcji rękawów, w tym żywic z obniżoną zawartością styrenu i bez styrenu. Przy...

Dr inż. Leszek Wysocki – prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr inż. Leszek Wysocki – prof. Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska

Znaczenie odpowiedniej inspekcji przewodów i jej wpływ na podjęcie decyzji o renowacji Typowe uszkodzenia kanałów zrealizowanych z różnych materiałów i możliwości ich diagnostyki, zwłaszcza w standardowym badaniu kamerą CCTV. Najczęściej popełniane błędy dotyczące...

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

Korzyści ekologiczne wynikające ze stosowania technologii renowacyjnych CIPP w budownictwie lądowym Stosowanie technologii renowacyjnych CIPP (Cured-in-Place Pipe) w budownictwie lądowym, oprócz oczywistych korzyści technologicznych, niesie ze sobą również – nie do...

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Wpływ jakości prowadzenia prac renowacyjnych oraz stosowanych materiałów na parametry geometryczne i wytrzymałościowe wykładzin CIPP Końcowa jakość wykonanej renowacji w technologii wykładzin CIPP uzależniona jest od wielu czynników. Czynnikami tymi są nie tylko...