Prelegenci

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Wpływ jakości prowadzenia prac renowacyjnych oraz stosowanych materiałów na parametry geometryczne i wytrzymałościowe wykładzin CIPP

Końcowa jakość wykonanej renowacji w technologii wykładzin CIPP uzależniona jest od wielu czynników. Czynnikami tymi są nie tylko wyposażenie techniczne oraz wyszkolenie pracowników, ale także zastosowanie materiałów o jak najlepszej jakości.

W latach 1990–2010 zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 2010 r. zatrudniony jako pracownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz jako Prezes Zarządu w Centrum Badań i Certyfikacji w Kielcach. Autor wielu projektów, ekspertyz, opinii technicznych oraz publikacji naukowych. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych a także promotor licznych prac dyplomowych, inżynierskich oraz magisterskich.