Prelegenci

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Styren – nie taki zły, jak go malują

1. Krótka charakterystyka styrenu
2. Styren w żywicach
3. Emisja styrenu resztkowego przyczyną nieprzyjemnego zapachu.
4. Co dalej ze styrenem resztkowym? Czyli kilka słów o… biodegradowalności, lotności, a także o zagrożeniach dla środowiska i ludzi
5. Rozpowszechnienie styrenu w innych produktach
6. Bezpieczna praca z żywicami zawierającymi styren. W tym punkcie poruszone będą kwestie dotyczące:
– ograniczenia emisji styrenu,
– zwiększenia stopnia usieciowania wykładzin,
– wentylowania przestrzeni roboczej,
– żywic o obniżonej zawartości styrenu,
– zamiennego stosowania żywic bezstyrenowych.

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Zatrudniona w firmie POLINER Sp. z o.o. od lipca 2020 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium. Odpowiedzialna za kontrolę jakości rękawa renowacyjnego na poszczególnych etapach produkcji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania składu produktów, nadzór nad prawidłowym działaniem Laboratorium Materiałów Kompozytowych (akredytacja AB 1808), a także wprowadzanie działań korygujących dla wyrobów niezgodnych.