Prelegenci

Dr hab. inż. Paweł Popielski – prof. Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska

Problem oddziaływania wód gruntowych i przecieków przez ściany kanałów podczas oceny stanu kolektorów i ich renowacji

W referacie zostaną omówione problemy związanie odziaływaniem wód gruntowych i przecieków przez ściany kanału w trakcie oceny stanu technicznego kolektorów przed renowacją wykładziną CIPP. Zostaną przedstawione zagadnienia wynikające z odziaływania wody gruntowej w trakcie renowacji, jak również w okresie eksploatacji po jej wykonaniu oraz zmiany w warunkach wodno-gruntowych, które mogą wystąpić wskutek renowacji nieszczelnych kanałów.

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, w latach 2016 – 2023 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych PW, a obecnie, od roku 2020 Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Zajmuje się zastosowaniem zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, hydrotechnice i inżynierii środowiska, oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych itp. Jest specjalistą w zakresie modelowania zagadnień filtracji wody w ośrodku gruntowym w obliczeniach i analizie bezpieczeństwa obiektów budowlanych a także w zakresie analiz oddziaływań głębokich posadowień na obiekty sąsiednie i wodę gruntową w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla prowadzonego monitoringu. Współautor „wytycznych odbiorowych” wykładzin CIPP.
Pasjonat wody i wiatru, płetwonurek, kajakarz, jachtowy sternik morski i motorowodny z licencją na holowanie obiektów pływających. Członek Bractwa Kaphornowców.