Prelegenci

Dr inż. Leszek Wysocki – prof. Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska

Znaczenie odpowiedniej inspekcji przewodów i jej wpływ na podjęcie decyzji o renowacji

  1. Typowe uszkodzenia kanałów zrealizowanych z różnych materiałów i możliwości ich diagnostyki, zwłaszcza w standardowym badaniu kamerą CCTV.
  2. Najczęściej popełniane błędy dotyczące oceny stanu technicznego przewodów na podstawie standardowych badań, w tym badań kamerą CCTV.
  3. Możliwości ograniczenia błędów dotyczących badań i oceny stanu technicznego przewodów.
  4. Wpływ błędów na etapie badań stanu technicznego przewodów na ocenę ich stanu technicznego i decyzje dotyczące konieczności i zakresu renowacji.
  5. Skutki podejmowania błędnych decyzji w zakresie renowacji uwarunkowanych błędami na etapie wykonywania inspekcji przewodu.

Od 1978 r. pracuje na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym trzech monografii) z zakresu budownictwa podziemnego i obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Opracował lub współtworzył kilkaset ekspertyz technicznych dotyczących przede wszystkim trwałości budowli podziemnych, zwłaszcza sieci infrastruktury podziemnej miast. 
Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się nowoczesne technologie rehabilitacji i budowy przewodów infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych, w tym: metody kontroli, opisu i oceny stanu przewodów kanalizacyjnych, strategie eksploatacji i rehabilitacji technicznej, bazy danych o sieci.