Prelegenci

Dr inż. Leszek Wysocki

Politechnika Wrocławska

Znaczenie odpowiedniej inspekcji przewodów i jej wpływ na podjęcie decyzji o renowacji

Od 1978 r. pracuje na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym trzech monografii) z zakresu budownictwa podziemnego i obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Opracował lub współtworzył kilkaset ekspertyz technicznych dotyczących przede wszystkim trwałości budowli podziemnych, zwłaszcza sieci infrastruktury podziemnej miast. 
Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się nowoczesne technologie rehabilitacji i budowy przewodów infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych, w tym: metody kontroli, opisu i oceny stanu przewodów kanalizacyjnych, strategie eksploatacji i rehabilitacji technicznej, bazy danych o sieci. .