Prelegenci

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Styren w CIPP – wpływ na materiał i środowisko

Styren służy jako reaktywny rozcieńczalnik w żywicach UP i VE szeroko stosowanych w technologii CIPP. Utwardzanie indukowane ciepłem lub światłem UV prowadzi do trójwymiarowego sieciowania żywicy przez cząsteczki styrenu (polimeryzacja). Z kilku powodów proces ten może zostać zakłócony, co prowadzi do niekorzystnych pozostałości styrenu i pogorszenia właściwości krótko- i długoterminowych. Referat wyjaśni wpływ styrenu na właściwości materiałów i środowisko.

Absolwent studiów chemicznych na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern. Był pracownikiem naukowym w Instytucie Materiałów Kompozytowych w Kaiserslautern, gdzie w 2019 roku uzyskał doktorat. Obecnie pełni funkcję kierownika laboratorium analizy instrumentalnej i termicznej w SBKS GmbH & Co. KG.