Prelegenci

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Warsztaty – Co musisz wiedzieć o renowacji przewodów wodociągowych rękawami CIPP

  1. Omówienie charakterystyki pracy rękawów w przewodach wodociągowych – podział na klasy, podstawowe różnice w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych
  2. Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i jakościowe, jakie powinno się stawiać rękawom CIPP przeznaczonym do renowacji sieci wodociągowych – w tym wymagania dotyczące kontroli utwardzania, dopuszczalnych wielkości fałd czy odspojeń rękawa od rury macierzystej
  3. Wymagania higieniczne i planowane zamiany regulacji w ramach Unii Europejskiej,
  4. Przegląd dostępnych rozwiązań materiałowych z uwzględnieniem rodzajów żywic w tym ich zalet i ograniczeń
  5. Czy zastosowanie żywic na bazie styrenu jest dopuszczalne?
  6. Wymagania, jakie powinny być określane przez zamawiających w dokumentacjach przetargowych i sposoby weryfikacji ich spełnienia
  7. Realizacja inwestycji w infrastrukturze miejskiej, możliwe problemy wykonawcze
  8. Odbiór przewodu po renowacji

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz studiów podyplomowych Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Przez wiele lat związany jako produkt manager technologii bezwykopowych i kierownik regionalny z producentem materiałów z zakresu chemii budowlanej MC-Bauchemie Sp. z o.o., Współzałożyciel Laboratorium Materiałów Budowlanych w Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o.o., gdzie odpowiada za proces akredytacji i opracowywanie ekspertyz. Aktualnie prowadzi również Biuro Inżynierskie TS Tomasz Szczepański gdzie opracowuje dokumentację techniczne na temat diagnostyki i oceny stanu technicznego konstrukcji żelbetowych oraz projektów renowacji obiektów gospodarki wod-kan oraz hydrotechnicznych.