Prelegenci

Michał Andrzejewski

Gamm-Bud sp. z o.o.

Aktualne trendy i nowości na rynku CIPP

Aktualnie technologia CIPP rozwija się w dwóch kierunkach. Realizowane są coraz większe i coraz mniejsze średnice linerów. Znaczący rozwój widać w technologii żywic i włókna szklanego. Rosną moce łańcuchów świetlnych tradycyjnych oraz LED UV. Pojawiły się nowe rozwiązania kontroli procesu utwardzania.

Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Inżynierii i Ekonomii Transportu. Od 1986 r. prowadzi własną firmę, a od 1992 r. jest członkiem zarządu spółki Gamm-Bud sp. z o.o. zajmującej się dostawą sprzętu i technologii dla branży wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Jest autorem ponad 150 publikacji w prasie branżowej, współautorem książki „Metody układania kabli telekomunikacyjnych w obiektach podziemnej infrastruktury miejskiej”. Ponadto jest konstruktorem maszyn do wdmuchiwania kabli światłowodowych oraz systemów napraw studni kanalizacyjnych.