Prelegenci

Marcin Derda

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Ocena stanu technicznego przewodów magistralnych eksploatowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w procesie kwalifikacji do remontów

Ocena stanu technicznego eksploatowanych magistral jest niezbędnym zadaniem dla zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania systemu wodociągowego. Celem analizy jest typowanie odcinków do remontów oraz wybór właściwej technologii renowacji. Proces kwalifikacji do remontu rozpoczyna się od analizy archiwalnej dokumentacji technicznej (materiał magistrali, data budowy, metoda budowy), liczby awarii odnotowanych w kolejnych latach eksploatacji oraz danych pozyskanych podczas procesu ich usuwania. Następnym krokiem jest potwierdzenie przebiegu rurociągu w terenie z wykorzystaniem metod trasowania, punktowych odkrywek rurociągów dla ustalenia stanu degradacji powłok bitumicznych, kontroli aktualnego stanu szczelności oraz stanu armatury wodociągowej. Wyniki analiz mają istotne znaczenie dla decyzji Zakładu Sieci Wodociągowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. dotyczących tworzenia planów remontów, a także pozwalają na określenie odpowiedniej metody renowacyjnej.

Współautor referatu: Maciej Gruszka

Zastępca kierownika Zakładu Sieci Wodociągowej ds. inwestycji i remontów Wodociągów Miasta Krakowa S.A.