Prelegenci

Piotr Dmowski

In_Liner sp. z o.o

SIWZ – jako podstawowy dokument, który gwarantuje prawidłowość wykonania inwestycji z wykorzystaniem CIPP

– formułowanie oczekiwań inwestora.
– sprzeczne zapisy w specyfikacjach
– dokumenty, które powinien przedstawić Inwestor
– interpretacja parametrów wytrzymałościowych wykładzin i warunki odbiorowe
– dokumenty Wykonawcy.