Prelegenci

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Renowacja pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP

Pionierem we wdrażaniu technologii renowacji metodą CIPP w obszarze pionów kanalizacyjnych jest fińska firma Picote z Porvoo, która zainteresowała się tematem już na początku XXI wieku. Firma Picote ma już ponad 250 międzynarodowych patentów i wzorów użytkowych związanych z renowacją rurociągów i narzędziami. Rynek renowacji pionów kanalizacyjnych jest ogromny. W Polsce w grę wchodzą setki tysięcy starych budynków, w których awarie instalacji kanalizacyjnych są codziennością – co nie dziwi, gdyż trwałość instalacji kanalizacyjnych szacuje się na około 50 lat.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”. Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB. Rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i firmami, co pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy i przekazywanie jej studentom. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym książek: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, „Mikrotunelowanie” oraz „Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania”. Jest członkiem rady programowej czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”. Ponadto jest autorem i współautorem trzech patentów oraz wzoru użytkowego.