Prelegenci

Dr inż. Beata Nienartowicz

IDEANTE

Warsztaty – Co musisz wiedzieć o renowacji przewodów wodociągowych rękawami CIPP

  1. Omówienie charakterystyki pracy rękawów w przewodach wodociągowych – podział na klasy, podstawowe różnice w odniesieniu do przewodów grawitacyjnych
  2. Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i jakościowe, jakie powinno się stawiać rękawom CIPP przeznaczonym do renowacji sieci wodociągowych – w tym wymagania dotyczące kontroli utwardzania, dopuszczalnych wielkości fałd czy odspojeń rękawa od rury macierzystej
  3. Wymagania higieniczne i planowane zamiany regulacji w ramach Unii Europejskiej,
  4. Przegląd dostępnych rozwiązań materiałowych z uwzględnieniem rodzajów żywic w tym ich zalet i ograniczeń
  5. Czy zastosowanie żywic na bazie styrenu jest dopuszczalne?
  6. Wymagania, jakie powinny być określane przez zamawiających w dokumentacjach przetargowych i sposoby weryfikacji ich spełnienia
  7. Realizacja inwestycji w infrastrukturze miejskiej, możliwe problemy wykonawcze
  8. Odbiór przewodu po renowacji

Absolwentka i długoletni pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Założycielka IDEANTE. Z wykształcenia i zainteresowania zajmuje się bezwykopowymi renowacjami rurociągów. W latach 2008–2018 pełniła funkcję opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast Politechniki Wrocławskiej, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu i opracowywaniu wyników badań in situ związanych z kompleksową oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej. Autorka kilkunastu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz autor i współautor licznych ekspertyz i opinii technicznych o stanie technicznym obiektów infrastruktury podziemnej, jak również uprawniony i czynny projektant. Obecnie także adiunkt naukowo-dydaktyczny na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Swoją działalność zawodową koncentruje wokół zwiększenia efektywności w planowaniu, projektowaniu oraz przygotowaniu formalnym bezwykopowych renowacji rurociągów.