Prelegenci

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Rozwiązania sprzętowe w inspekcji przewodów kanalizacyjnych a proces oceny stanu technicznego przewodów w renowacji CIPP

Badania rurociągów z użyciem kamer (CCTV) prowadzone są z ukierunkowaniem na różne cele – badania odbiorowe, inspekcje bieżące, projekty renowacyjne. Rodzaj przyjętych metod badawczych, właściwości sprzętu, wymagane dokładności pomiarów, sposób postępowania w trakcie badań oraz analiza ich wyników zależą od wymienionych celów. Przyjęte założenia wraz ze sposobem prowadzenia badań – co może być ujęte pod pojęciem „jakości badań”, jednoznacznie wpływa na wiarygodność i przydatność uzyskiwanej oceny stanu technicznego rurociągu. Zagadnienia te zostaną omówione w ramach prezentacji, z ukierunkowaniem na temat renowacji wykładzinami CIPP – projektowanie wykładziny  oraz przeprowadzenie jej odbioru.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.