Prelegenci

Paweł Jagielski

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Renowacja kanałów o dużym stopniu uszkodzenia metodą berstliningu statycznego oraz metodą TIP

Obecnie nawet bardzo uszkodzone rury wodociągowe i kanalizacyjne można poddać renowacji. W przypadku metody rozrywania rur i metody wciskania rur (TIP) dostępne są dwa istniejące rozwiązania bezwykopowe. Rozrywanie rur stosuje się w celu zastąpienia rurociągów na tej samej trasie bez prowadzenia wykopów. Istniejący rurociąg zostanie zniszczony i przemieszczony w otaczający go grunt. Jednocześnie instalowana jest nowa rura o tej samej lub większej średnicy. Również metoda TIP jest innowacyjnym rozwiązaniem do renowacji mocno uszkodzonych rur z odkształceniami do 25%. Metodę TIP z rurami prefabrykowanymi stosuje się głównie do renowacji systemów rur grawitacyjnych. Prefabrykowane nowe, krótkie lub długie rury o niewielkim przekroju poprzecznym są instalowane w rurze głównej, pozostawiając jedynie szczelinę pierścieniową. Dzięki tej metodzie możliwe jest także bezwykopowe instalowanie przyłączy, co stanowi dodatkową zaletę tej technologii.