Prelegenci / Paneliści

Mirosław Błoniarz

Mirosław Błoniarz

ALPLAN sp. z o.o. sp.k.

Proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych W ramach wystąpienia zostanie omówiona definicja elektrowni wiatrowych w ujęciu legislacyjnym prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych oraz zastaną poruszone problemy praktyczne z...

Jakub Budzyński

Jakub Budzyński

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej

Uwarunkowania rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Prezes zarządu Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, Supply Chain & Stakeholder Manager w Simply Blue Group, konsultant branżowy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, aktywny promotor...

Agnieszka Chylińska

Agnieszka Chylińska

DWF Poland Jamka sp.k.

Kontraktowe modele realizacji inwestycji z sektora offshore W prezentacji prowadzący skupią się na omówieniu poniższych zagadnień: Rodzaje kontraktów w inwestycjach offshore (EPC, BOP, umowy dostawy). Jak skutecznie zabezpieczyć ryzyka prawne związane z posadowieniem...

dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG

dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG

Politechnika Gdańska

Metody analizy współpracy monopalowych fundamentów morskich elektrowni wiatrowych z podłożem gruntowym Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Katedra Geotechniki. W latach 1999-2000 i od 2003 r. adiunkt na Wydziale...

dr inż. Remigiusz Duszyński

dr inż. Remigiusz Duszyński

Tensar

Drogi i platformy robocze w inwestycjach OZE Jest z wykształcenia hydrotechnikiem i geotechnikiem. Od roku 2000 pracuje na Politechnice Gdańskiej jako nauczycielem akademickim. Obecnie pełni funkcję Business Development Managera w firmie Tensar Polska koncentrując...

Łukasz Gembiś

Łukasz Gembiś

DWF Poland Jamka sp.k.

Kontraktowe modele realizacji inwestycji z sektora offshore W prezentacji prowadzący skupią się na omówieniu poniższych zagadnień: Rodzaje kontraktów w inwestycjach offshore (EPC, BOP, umowy dostawy). Jak skutecznie zabezpieczyć ryzyka prawne związane z posadowieniem...

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore - wyzwania i potrzeby Referat przygotowany we współpracy z dr. Marcinem Witowskim oraz mgr Olgą Wesołowską Od 2001 r. pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie w...

Waldemar Greszczuk

Waldemar Greszczuk

Jermak Offshore Marine Services

Prezentacja operacji morskich jednostek typu jack up

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Profesor Emeritus PG, Politechnika Gdańska

Fundamentowanie elektrowni wiatrowych lądowych i morskich Odnawialne źródła energii (OZE) mają istotny udział w spełnianiu zapotrzebowania energetycznego Unii Europejskiej. Bardzo istotny jest wiatr, który wykorzystywany jest do uzyskiwania energii elektrycznej przy...

Radosław Iwanow

Radosław Iwanow

MEWO S.A.

Ryzyka podczas planowania i realizacji kampanii geotechnicznej w strefie nearshore W ramach prezentacji omówione zostaną poniższe zagadnienia dotyczące: • Inwestycji w strefie brzegowej, • Ryzyk w planowaniu i realizacji kampanii geotechnicznej, • Ryzyk związanych z...

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. / ZOPI

Wymagania dla badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe w świetle przepisów i specyfikacji producentów W ramach wystąpienia poruszone będą tematy metod prowadzenia badań podłoża gruntowego pod farmy wiatrowe, przepisów prawa budowlanego, geologicznego i górniczego i...

Piotr Jermakow

Piotr Jermakow

Jermak Offshore Marine Services

Możliwości budowy i rozwoju sektora MFW z wykorzystaniem krajowego potencjału

Mariusz Mazur

Mariusz Mazur

Ramboll Poland

Budowa morskiej farmy wiatrowej w kontekście wsparcia produkcji i instalacji z punktu widzenia biura inżyniersko-konstrukcyjnego Mariusz Mazur, doświadczony techniczny kierownik projektów z ponad 15 latami doświadczeniem w branży morskiej, w tym projektach związany z...

Robert Osikowicz

Robert Osikowicz

ROE

Lądowe i morskie HDD - podobieństwa i różnice Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Zajmuje się technologią wiercenia otworów kierunkowych i praktycznymi aplikacjami płynów wiertniczych w otworach różnego przeznaczenia. Ponadto w kręgu...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Posadowienia elektrowni wiatrowych. Przygotowanie danych do projektowania, wykonawstwo i kontrola jakości W referacie zostaną omówione zagadnienia związane z posadowieniem słupów dla turbin wiatrowych. Ze względu na charakter i wymagania dotyczące tych konstrukcji,...

Roman Seweryn

Roman Seweryn

Jermak Offshore Marine Services

Prezentacja operacji morskich jednostek semi-submersible (pływających) jako kolejna faza rozwoju MFW

Marek Świerżyński

Marek Świerżyński

Ocean Winds

Uwarunkowania techniczne przygotowania morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku z perspektywy dewelopera Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z energetyką wiatrową. Przez lata pełnił funkcję kierownika technicznego na różnorodnych projektach, w...

Olga Wesołowska

Olga Wesołowska

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore - wyzwania i potrzeby Referat przygotowany we współpracy z dr hab. inż. Tomaszem Godlewskim, prof. ITB oraz dr. Marcinem Witowskim Od 2016 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w laboratorium...

dr Marcin Witowski

dr Marcin Witowski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej

Geotechniczne badania laboratoryjne dla posadowienia obiektów offshore - wyzwania i potrzeby Referat przygotowany we współpracy z dr hab. inż. Tomaszem Godlewskim, prof. ITB oraz mgr Olgą Wesołowską Pracownik naukowy od 2011 r. zatrudniony w Instytucie Techniki...